Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1435
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła ekologiczno-przyrodniczego

Współczesne społeczeństwo ma bardzo konsumpcyjny stosunek do otaczającego go środowiska. Przejawia się on dążeniem do osiągnięcia jak najwyższego standardu życia. Dla większości ludzi ważne jest tempo rozwoju cywilizacyjnego a nie zagrożenia będące skutkiem tego rozwoju. Efektem tego jest narastająca góra śmieci i zdegradowane środowisko Aby zmienić ten stan należy kłaść jak największy nacisk na edukację ekologiczną Doprowadzi to w niedalekiej przyszłości do zwiększenia poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa. Największy nacisk należy kłaść na edukację młodego pokolenia, gdyż ono jest przyszłością naszej planety.

Edukacja ekologiczna wśród uczniów cieszy się dużym zainteresowaniem. Główną jej zaletą jest interdyscyplinarność, czyli łączenie zagadnień przyrodniczych, humanistycznych, technicznych a nawet etycznych. Dodatkowo na atrakcyjność zajęć ekologicznych wpływa możliwość przeprowadzania eksperymentów i programów badawczych. Ważne jest, aby zajęcia odbywały się w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Obcując z przyrodą, widząc jej piękno oraz niestety ślady postępującej degradacji uczniowie wykształcą w sobie poczucie odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska.

Celem poniższej publikacji jest przedstawienie przykładowego programu Szkolnego Koła Ekologiczno-Przyrodniczego. Program ten realizuję jako nauczyciel przyrody na cotygodniowych dodatkowych zajęciach z uczniami, którzy są zainteresowani przyrodą i jej funkcjonowaniem. Organizacja i przebieg tych zajęć różni się od typowych zajęć lekcyjnych. W pracy z uczniem przede wszystkim wykorzystuję metody praktyczne (eksperyment, pomiar, hodowla) i problemowe. Treści zawarte w programie mogą być realizowane w dowolnej kolejności i modyfikowane w zależności od potrzeb.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Kołek
Szkoła Podstawowa nr 7 w Wołominie


Zaświadczenie onlinenumer online: 273 gości

reklama