Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1513
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Grupy wiekowe w szkole podstawowej. Scenariusz "chrztu sztubaczego".

"Dziecko ze swej natury jest bardzo ruchliwe, ma potrzebę bycia zajętym. Wszystko je interesuje, ciekawi; jest wścibskie, dociekliwe. Ciągle pyta, szpera, dotyka, podgląda, psuje; nieustannie eksperymentuje, weryfikuje; najpierw działa potem ocenia."(1)

"W rozwoju psychicznym dziecka bardzo istotną rolę odgrywa zabawa. Różne rodzaje zabaw, odpowiednio dobranych do wieku i możliwości psychofizycznych małego dziecka, poza doskonaleniem sprawności ruchowej i manualnej, opanowywaniem czynności precyzyjnych, ćwiczą koordynację wzrokowo-słuchową, uczą spostrzegania, obserwowania, kojarzenia pojęć, logicznego myślenia."(2) Zabawa stwarza wiele okazji do rozwoju społecznego dziecka - dzięki niej, bowiem, uczy się ono współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej. Bawiąc się, cieszy się z towarzystwa innych osób, uczy się tolerować ich "inność", musi podporządkować się obowiązującym regułom postępowania.

Tymczasem dziecko wciągnięte w wir obowiązków szkolnych, skazane jest na znaczne ograniczenie możliwości ruchu, spędzanie wielu godzin w ławie szkolnej i swoistą dyscyplinę... - jednym słowem na swoistą monotonię szkolnego życia, do której bardzo trudno jest mu przywyknąć?

Stąd, wydaje się słuszne aby oprócz szczegółowo opracowanych kryteriów ocen, wymagań i zagadnień programowych, szkoła miała do zaoferowania "COŚ" jeszcze. Coś, co zaspokoi wpisane w naturę dzieci potrzeby: ruchu i zabawy.

Oferta ta przybierać może różne formy wypracowane przez pracowników danej placówki. Mogą to być przedmiotowe koła zainteresowań, spotkania teatralne, cykliczne wyjścia do kina, festyny dochodowe, wycieczki, konkursy a także imprezy szkolne i środowiskowe. Sposób ich organizacji, czas realizacji, osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych zadań, powinny być dokładnie określone w tzw. planie, harmonogramie, imprez. Warto jednak zatroszczyć się, by ów harmonogram kierowany był do konkretnej grupy wiekowej dzieci, z uwagi na dość znaczące różnice w ich rozwoju psychofizycznym i zróżnicowany stopień dojrzałości.

Powstaje więc potrzeba wyodrębnienia w szkole podstawowej takich grup.

Nie jest to trudne. W placówce, w której pracuję funkcjonują 3 grupy i dodam nieskromnie - taki system się sprawdza:

 • Pacholęta dzieci z klas I - II
 • Sztubacy uczniowie klas III - IV
 • Żacy klasy V - VI.

  Wspomniany wyżej harmonogram imprez planuje się dla konkretnej grupy, na której czele stoi nauczyciel-koordynator działań (opiekun grupy wiekowej). Jego zadaniem jest dobór imprez, spotkań, uroczystości, konkursów, apeli itd., na podstawie zebranych od wychowawców (na początku każdego roku szkolnego) pomysłów. Powstały w ten sposób plan działań przekazuje się zainteresowanym nauczycielom do realizacji w trakcie całego roku.

  Poniżej zamieszczę scenariusz jednej z imprez przeznaczonych dla grupy wiekowej: Sztubacy. Dotyczyć on będzie tzw. "chrztu", który przechodzą w mojej szkole uczniowie klas III - nowowstępujący do starszej grupy; a także przykładowe plany pracy przygotowane przez koleżanki.


  1 - Hanisz J.: Program wczesnoszkolnej zintegrowanej edukacji XXI wieku, klasy I-III, WSiP Warszawa 1999 r., s. 41
  2 - Jaczewski A.: Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania, WSiP Warszawa 1993 r., s. 66

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Anna Piekarska
  Szkoła Podstawowa w Paterku


 • Zaświadczenie online  numer online: 168 gości

  reklama