Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1571
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Diagnoza holistyczna indywidualnego przypadku - nieśmiałość

W trakcie dwudziestoletniej pracy pedagogicznej większą uwagę zwracałam na dzieci nadpobudliwe, impulsywne, agresywne czy też mające trudności z koncentracją uwagi. Problem, który chciałabym przedstawić dotyczy nieśmiałości.

D.Borecka-Biernat uznaje nieśmiałość jako "formę dewiacji we współżyciu międzyludzkim, gdyż towarzyszy jej wycofywanie się z kontaktów z ludźmi, nieprzejawianie gotowości współdziałania, brak umiejętności współżycia lub niesienia pomocy."

Najpełniejsze opisowe określenie nieśmiałości prezentuje we współczesnej psychologii P.G.Zimbardo pisząc, że jest to "...uświadamianie sobie przez jednostkę własnej niezdolności do podejmowania czynności wówczas, gdy i chce ona, i wie jak ją wykonać. Nieśmiałość jest to lęk przed negatywną samooceną i/lub negatywną oceną przez innych. Osoba nieśmiała wyróżnia się bezczynnością, gdy inni są aktywni, odizolowaniem - gdy inni łączą się ze sobą. W ten sposób jednostkę nieśmiałą charakteryzuje bardziej nieobecność zewnętrznego reagowania niż występowanie reakcji niezwykłych" (P.G.Zimbardo, 1977).

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Sylwia Milewska
Przedszkole Publiczne nr 3 w Głogówku
Oddział Przedszkolny w Starych Kotkowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 93 gości

reklama