Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1681
rok szkolny
2004/2005

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

III Gminny Konkurs Recytatorski "Ptaszki Polne"

Od kilku lat zajmuję się działalnością teatralną i artystyczną dzieci Ukończyłam kurs "Animacja teatru szkolnego", "Metodyczny kurs taneczny". Uczestniczyłam w warsztatach metodycznych pt. "Twórcze spotkania z książką".

W 1999 r. po raz pierwszy zorganizowałam szkolny, a potem Gminny Konkurs Recytatorski pt. "Ptaszki Polne". Wzięło w nim udział bardzo wielu uczniów z klas I-III naszej gminy. W roku 2000 powtórnie w zespole trzech nauczycieli zorganizowałam szkolny, a następnie gminny konkurs recytatorski pod hasłem "Ptaszki, Ptaki Polne" dla uczniów klas I-VI i VIII.

W kolejnych latach prowadziłam zajęcia teatralne z grupą "Cybermisie".

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci, rodziców postanowiłam wspólnie z koleżanką Zdzisławą Sulkowską przeprowadzić III edycję konkursu gminnego dla uczniów klas I-III z terenu gminy Cewice "Ptaszki Polne 2005".

Przygotowania do konkursu były bardzo długie. W trakcie trzyletniej pracy z dziećmi w latach 2002-2005 starałam się ukierunkować dzieci tak, aby lubiły bawić się w aktorów, a przede wszystkim, żeby uwierzyły w siebie.

Sukcesywnie wprowadzałam elementy edukacji teatralnej. Dzieci popisywały się na klasowych przedstawieniach z okazji Dnia Matki, Dnia Babci i innych.


REKLAMA

Główne cele mojej pracy w klasach I-III w tym zakresie to:

 • Wdrażanie do dbałości o czystość i kulturę słowa.
 • Kształcenie umiejętności zachowania się przed kamerą.
 • Kształcenie umiejętności podstawowej obsługi urządzeń technicznych.
 • Ćwiczenia z mikrofonem.
 • Doskonalenie umiejętności wypowiadania się.
 • Doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Zaspokajanie potrzeby samorealizacji i sukcesu.
 • Doskonalenie poprawności wymowy.
 • Kształcenie dynamiki i tonacji głosu.
 • Kształcenie umiejętności pięknej recytacji.
 • Wdrażanie i motywowanie do poszukiwań własnej interpretacji utworów.
 • Kształcenie umiejętności przekazywania różnorodnych treści poprzez gest ruch, mimikę.
 • Doskonalenie umiejętności czytania z podziałem na role.
 • Kształcenie umiejętności współdziałania w zespole.
 • Rozwijanie wyobraźni i wrażliwości zmysłowej.
 • Umożliwienie kontaktu ze sztuką poprzez przeżywanie i aktywne uczestnictwo.
 • Stwarzanie możliwości samorealizacji, akceptacji siebie, podnoszenie oceny własnej wartości.
 • Zaspakajanie potrzeby poczucia bezpieczeństwa.
 • Sprawdzanie wiedzy i nabytych umiejętności aktorskich.
 • Kształcenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami.
 • Doskonalenie umiejętności układania dialogów na różne tematy.
 • Rozpoznawanie dialogów i monologów.
 • Próby przedstawiania tekstu prozaicznego lub poetyckiego w postaci dialogu lub monologu.
 • Rozpoznawanie ról komicznych, tragicznych, pierwszoplanowych i drugoplanowych.
 • Ćwiczenie pamięci.
 • Doskonalenie umiejętności wchodzenia w rolę postaci charakterystycznych.
 • Kształcenie umiejętności charakteryzacji.
 • Doskonalenie koordynacji wzrokowo-słuchowo-ruchowej poprzez taniec i śpiew.

  Prawdziwym "sprawdzianem aktorskim" dla uczniów mojej klasy III, dzieci kończących edukację zintegrowaną był konkurs gminny.

  Głównym celem konkursu było:
  - propagowanie poezji wśród uczniów
  - aktywny udział w wydarzeniu kulturalnym
  - przełamywanie tremy przed publicznym występem
  - rozwijanie wyobraźni twórczej
  - odkrywanie możliwości i umiejętności uczniów klas I-III.

  Wzięło w nim udział 26 uczniów klas I-III z siedmiu szkół gminy Cewice.

  Każdy z uczestników zaprezentował jeden wiersz o tematyce dziecięcej. Pojawiły się ciekawe stroje i rekwizyty.

  (...)

  Przebieg konkursu:

  Konkurs został uroczyście otwarty przez panią dyrektor SP Cewice - Iwonę Mielewczyk oraz organizatorki imprezy.

  Po uroczystym otwarciu nastąpiło losowanie. Każda szkoła wybrała jednego reprezentanta, który losował jeden numerek w kolejności od 1 do 7.

  W ten sposób na tablicy ogłoszeń widniała lista, według której poszczególne szkoły prezentowały swoje zdolności aktorskie.

  Wszyscy bawili się świetnie! Atrakcją konkursu było przedstawienie w wykonaniu starszych kolegów z cewickiego gimnazjum pod kierunkiem pani Doroty Lange. W trakcie obrad komisji dzieci brały udział w zabawach i pląsach, które w mistrzowski sposób poprowadziła pani Hanna Lewandowska - Dyrektor GCK Cewice. Wszyscy w napięciu oczekiwali na werdykt komisji konkursowej.

  ilustracja

  (...)

  Publikacja dostępna na naszej płycie CD
  Płyta kompaktowa
  serwisu Publikacje edukacyjne

  Bożena Romanowska
  Szkoła Podstawowa im. Ks. E. Roszczynialskiego w Cewicach


 • Zaświadczenie online  numer online: 121 gości

  reklama