Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1735
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego

Publikowany Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych, Rozporzadzenia MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników oraz Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Zygmint Wziątek
mgr Anna Doroń
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Tychowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 101 gości

reklama