Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1770
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Profilaktyka zagrożeń współczesnego świata wobec rodziny

Żyjemy w XXI wieku. Jest to czas specyficzny - tempo życia zwiększa się, często "jest większe od człowieka" - czyli przypomina raczej tempo przesyłania danych komputerowych, niż jest dostosowane do naszego tradycyjnego biologicznego, czy społecznego funkcjonowania. Człowiek chcąc nadążyć, wypełniając po drodze wszelkie niezbędne role społeczne - pędzi jednocześnie pracując, zakładając rodzinę, wychowując dzieci i samorealizując się. Ta szybkość jest dla nas zabójcza. Są ludzie, którzy radzą sobie świetnie, większość jednak musi iść na kompromis w stosunku do rzeczywistości. Biznesmeni często nie zakładają rodzin, osoby o dużych rodzinach często nie zarabiają dużo itp. Istnieją dwa zjawiska, związane z dzisiejszymi czasami, które w sensie istotnym wpływają nie tylko na nas, ale i na dzieci - które przecież kształtować będą świat za jakieś 20-30 lat. Pierwsze z nich to zjawisko ucieczki od przyspieszenia dzisiejszego czasu - w używki. Tłumienie problemów, egzystencjalnej pustki, czy zmęczenia - alkoholem, narkotykami, objadaniem się, życiem w iluzorycznym świecie seriali. Bycie współuzależnionym, a nawet sama obserwacja u obcych tego zjawiska - może spowodować modelowanie danego sposobu radzenia sobie z życiem. Drugim takim zjawiskiem jest przemoc, jako wynik frustracji i niezadowolenia z rzeczywistości oraz jako odpowiedź na materializm i kryzys wartości duchowych.
Rodzina jest najczęściej filtrem łagodzącym, miejscem na tyle dającym poczucie bezpieczeństwa i wychowującym, że warunki zewnętrzne, wzorce medialne, czy rozprzężenie moralne nie wywierają silnego piętna na dzieciach. Coraz częściej jednak rodzina musi być wspomagana w pełnieniu swoich funkcji wychowawczych i profilaktycznych przez różne instytucje, przede wszystkim przez szkołę.

Słowo profilaktyka pochodzi od greckiego prophylaktikos - czyli zapobieganie. Profilaktyka obejmuje starania zmierzające do zwiększenia czynników sprzyjających zdrowiu (przeciwstawianie się negatywnym naciskom, kształtowanie pozytywnych umiejętności życiowych), oraz minimalizowanie kosztów związanych ze skutkami patologicznego zachowania (promowanie zachowań prozdrowotnych, wspieranie, wzmacnianie człowieka)(1). Najbardziej bezpośrednim wykonawcą działań profilaktycznych wobec dzieci jest właśnie szkoła. Powodem sięgania przez wychowanków po substancje uzależniające nie jest ani zła wola, ani przypadkowa ciekawość, lecz kryzys życia. Substancje uzależniające i zachowania dewiacyjne są lekarstwem dla osób, które przeżywają kryzys, rezygnują z trudu dojrzewania i kierowania swoim życiem. Trudna sytuacja egzystencjalna czy kierowanie się błędną filozofią życiową wiąże się nie tylko z osobowością, ale także sytuacją rodzinną, szkolną, rówieśniczą i społeczną, oraz z kontekstem cywilizacyjnym w którym żyje(2).

W pracy mojej opisuję ważniejsze (choć nie wszystkie) zagrożenia dla życia rodzinnego naszych (szkoły) wychowanków: zagrożenie uzależnieniami od alkoholu, narkotyków, tytoniu, komputera, TV, pracy czy gier hazardowych; zagrożenie przemocą: wobec wychowanków w ich rodzinach, w szkole (fala), wychowanków wobec innych (fala, zachowania przestępcze). Każdy rozdział skonstruowany jest tak, że najpierw opisane jest dane zjawisko, później zaś podane są szkolne sposoby radzenia sobie z tym zjawiskiem i przykłady warsztatów do przeprowadzenia na ten temat w klasie. W przemyśleniach moich opieram się na przeczytanej literaturze na ten temat oraz własnym doświadczeniu w radzeniu sobie z problemem uzależnień i agresji w szkole.

(...)

1 - Działa K., Program profilaktyki uzależnień, "Głos dla życia", Poznań 2003.
2 - Dziewiecki M., Integralna profilaktyka uzależnień w szkole, Rubikon, 2003.

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Maja Strzelecka
Szkoła Podstawowa nr 82 w Poznaniu


Zaświadczenie onlinenumer online: 359 gości

reklama