Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1829
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program naprawczy z przedmiotu - przyroda

Propozycje wzmocnienia działań w celu poprawy jakości kształcenia w kontekście wyników sprawdzianu próbnego klasy VI w roku szkolnym 2004/2005.

Analiza wyników sprawdzianu została przedstawiona na Radzie Pedagogicznej w formie prezentacji i na podstawie tej analizy został opracowany program naprawczy, w którym zawarto konieczność opracowania indywidualnych programów działań naprawczych przez poszczególnych nauczycieli z każdego przedmiotu nauczania, a także z przyrody.

W analizie wyników sprawdzianu próbnego stwierdzono, iż największe trudności a co za tym idzie najniższe wyniki uzyskali uczniowie w następujących standardach:

Standard trzeci - rozumowanie, czyli posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni, opisywanie sytuacji przedstawionej w zadaniu za pomocą wyrażenia arytmetycznego i prostego wyrażenia algebraicznego. To także dostrzeganie zjawisk i przemian zachodzących w otoczeniu.

Standard piąty - wykorzystywanie wiedzy w praktyce, czyli nie tylko posługiwanie się poznanymi terminami do opisywania tego, co się dzieje w naszym otoczeniu, ale także umiejętność dokonywania obliczeń związanych z czasem, pieniędzmi, długością, powierzchnią, objętością, wagą lub temperaturą. To wykorzystanie w sytuacjach praktycznych własności: figur, liczb, zjawisk, przemian. A także znajomość zasad bezpiecznego zachowania się w domu, w szkole, na drodze i w środowisku przyrodniczym.

Standard drugi - pisanie, czyli nie tylko pisanie na temat, ale także dbałość o układ graficzny, czytelność zapisu, umiejętność wyrażenia danych w postaci diagramu słupkowego czy prostego schematu.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Izabella Kleinszmidt
Szkoła Podstawowa w Pomysku Wielkim


Zaświadczenie onlinenumer online: 84 gości

reklama