Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1862
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć wyrównawczych z języka niemieckiego

Niniejszy program został opracowany dla uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, którzy nie uczyli się jeszcze języka niemieckiego i rozpoczęli naukę w klasach, w których obowiązuje kontynuacja nauki tego języka.

Uczniowie przychodzący do szkół ponadgimnazjalnych uczyli się w gimnazjum przeważnie dwóch języków obcych, ale nie zawsze jednym z nich był język niemiecki. W niektórych gimnazjach drugi język jest przedmiotem nadobowiązkowym i często jego program jest ograniczany do minimum.

Przez 4 lata uczyłam języka niemieckiego w Publicznym Gimnazjum w Czerniewicach właśnie na takich zasadach. Z tego wynika moja wiedza na temat warunków pracy, motywacji uczniów, jak i ich końcowej oceny na tym etapie nauki. Tymi doświadczeniami kierowałam się również przy tworzeniu tego programu.

Często spotykamy uczniów, którzy, mimo wcześniejszego kontaktu z językiem niemieckim w gimnazjum, a nawet w szkole podstawowej, nie opanowali jego podstaw w stopniu zadowalającym. Takim uczniom również trzeba pomóc, aby mogli aktywnie uczestniczyć w lekcji i poszerzać swoją wiedzę o języku. Jest to bardzo ważne zwłaszcza teraz, gdy opanowanie jednego z języków obcych w zakresie umożliwiającym podstawową komunikację między ludźmi, stało się elementem niezbędnym do zdania egzaminu maturalnego.

Przez ponad osiem lat pracowałam jako nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim. Od tego roku szkolnego rozpoczynam pracę w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych w Rawie Mazowieckiej. Obie szkoły są bardzo do siebie podobne, dlatego mam nadzieję, że moje doświadczenia sprawdzą się także w pracy w nowej placówce.

W ZSP nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim prowadziłam przez dwa lata tego typu zajęcia i przekonałam się, że są bardzo potrzebne i przynoszą oczekiwane rezultaty.

Realizowanie programu będzie przebiegało na lekcjach dodatkowych (dwie godziny tygodniowo). Uczniowie zobowiązani są do prowadzenia dodatkowych zeszytów, w których zapisywane będą poznawane reguły gramatyczne, słownictwo i zwroty oraz niektóre ćwiczenia. Nie przewiduje się specjalnych podręczników. W ich miejsce uczniowie otrzymują materiały przygotowane przez nauczyciela.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Skoneczna
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Wł. Reymonta w Rawie Mazowieckiej


Zaświadczenie onlinenumer online: 113 gości

reklama