Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
1969
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedstawienie teatralne inspiracją twórczości dzieci klas młodszych

Wczesne kontakty dziecka z książką bliskie są zabawie i różnym formom dziecięcego teatru. Bardzo często swoje przeżycia związane z utworem literackim dziecko wyraża w ruchu, śpiewie, czy twórczości plastycznej. W zabawie tematycznej, jaka często rozwija się spontanicznie po zapoznaniu się z treścią utworu, próbuje odtworzyć zapamiętane fragmenty utworu, postacie bohaterów, które szczególnie które szczególnie wpłynęły na jego wyobraźnię.
Analizując zabawy twórcze dziecka nietrudno jest dostrzec w nich elementów zbieżnych ze sztuką teatralną. W nich przecież dokonują prób wchodzenia w różne role, a tym samym pełniej poznają świat i siebie. Śledząc losy bohaterów dzieci wzbogacają swoje życie emocjonalne, rozwijają wyobraźnię, dostrzegają związki między wydarzeniami.

Tak więc wszelkiego rodzaju inscenizacje służą do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych:

 • wzbogacają i uaktywniają język
 • uczą mówić wyraziście, z naturalną intonacją
 • pogłębiają zrozumienie i odczucie treści
 • wyrabiają pamięć językową i logiczną
 • Doskonalą poprawność ortograficzną
 • kształcą wyobraźnię plastyczną, pobudza aktywność twórczą
 • rozwijają zainteresowania czytelnicze
 • wzbogacają wiedzę o teatrze
 • zaspakajają naturalną potrzebę ruchu
 • wyrabiają świadomą dyscyplinę
 • kształtują uczucia i postawy
 • uczą społecznego współżycia i współdziałania
 • ośmielają dzieci
 • uczą właściwej oceny bohaterów i zajmowania właściwego stanowiska wobec faktów, czynów, zdarzeń.


  REKLAMA

  W codziennej pracy z dziećmi potrzebna jest życzliwa, twórcza inspiracja nauczyciela, który potrafi na chwilę zapomnieć, że jest dorosły i razem ze swoimi uczniami wkracza do innego świata. Ten świat to uśmiech, dostrzeganie potrzeb i zainteresowań dziecka. Tylko w taki sposób można wyzwolić indywidualną twórczość każdego dziecka i stworzyć odpowiednie warunki by się rozwijała.

  W ciągu roku szkolnego jest wiele okazji do jej przygotowania i wystawienia. Z mojej praktyki wynika, że najmłodsi uwielbiają baśnie bajki, dlatego, że daje to możliwość przeniesienia się w wymarzony świat ról - świat nierzadko tajemniczy, dający poczucie własnej wartości, izolujący od codziennych trosk.

  Szczególny nastrój okresu Bożego Narodzenia doskonale nadaje się do organizowania różnych form teatralnych. Wspólne przygotowanie przedstawienia angażuje wszystkie dzieci, nawet te nieśmiałe lub mające różnorodne kłopoty z nauką. Wspólne podjęcie decyzji o wystawieniu bajki o tematyce świątecznej "Porwanie choinek" było ogromnym przeżyciem dla dzieci. Po zaznajomieniu się z treścią, decyzja przydziału ról wyszła od dzieci i w większości była zgodna z moimi własnymi sugestiami. Odtąd dzieci zaczęły żyć życiem scenicznych postaci. Gra aktorska pociągała i pasjonowała. Każde słowo, każdy gest było komentowane przez wszystkich aktorów. Dzieci szybko opanowały tekst a małe potknięcia korygowne były natychmiast przez kolegów. Z niemałą euforią wykonywano inscenizację, omawiano wygląd kostiumów. Niektóre z nich przygotowywano na lekcjach plastyki. Do ostatecznego wizerunku kostiumów przyczynili się w niemałej mierze rodzice.

  Kiedy nastał dzień przedstawienia, mali aktorzy stanęli twarzą w twarz z publicznością. Niektóre dzieci odczuwały tremę, brak pewności siebie ale oklaski publiczności podnosiły na duchu i mobilizowały do dalszej gry. Były doniosłym momentem, w którym każdy mały aktor stawał się ważny. Włożony trud wysiłek, zaangażowanie znalazły odzwierciedlenie w szczerym uśmiechu, bezgranicznym zadowoleniu kolegów z innych klas, rodziców, dzieci niepełnosprawnych z Ośrodka Adaptacyjnego. A to przecież najcenniejsze podziękowanie.

  Tak więc wszelkiego rodzaju inscenizacje służą do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych:

 • wzbogaca i uaktywnia język
 • uczy mówić wyraziście, z naturalną intonacją
 • pogłębia zrozumienie i odczucie treści
 • wyrabia pamięć językową i logiczną
 • Doskonali poprawność ortograficzną
 • kształci wyobraźnię plastyczną, pobudza aktywność twórczą
 • rozwija zainteresowania czytelnicze
 • wzbogaca wiedzę o teatrze
 • zaspakaja naturalną potrzebę ruchu
 • wyrabia świadomą dyscyplinę
 • kształtuje uczucia i postawy
 • uczy społecznego współżycia i współdziałania
 • ośmiela dzieci
 • uczy właściwej oceny bohaterów i zajmowania właściwego stanowiska wobec faktów, czynów, zdarzeń.

  Artykuł opracowano na podstawie własnych doświadczeń.

  mgr Ilona Nowak
  Szkoła Podstawowa nr2 w Rudzie Śląskiej


 • Zaświadczenie online  numer online: 169 gości

  reklama