Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
203
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Propozycje ćwiczeń do tematu związanego z opisem ludzi

Topic: Describing people`s appearance /opis wyglądu/ - ćwiczenia

Cele:
1. Utrwalenie słownictwa związanego z wyglądem człowieka
2. Doskonalenie umiejętności mówienia

Pomoce: Karty z ćwiczeniami, pisaki, arkusze papieru, taśma klejąca, nożyczki

Forma warsztatowa, praca indywidualna, grupowa, w parach

1. Nauczyciel prosi uczniów o przypomnienie wyrazów związanych z wyglądem człowieka; uczniowie podają poznane wcześniej wyrazy.
2. BINGO!. Nauczyciel rozdaje uczniom karty z tabelą, w której znajdują się poszczególne cechy wyglądu. Uczniowie chodząc po klasie, szukają osób mających dane cechy. Właściciel cechy składa w ramce swój podpis. Kto pierwszy zbierze wszystkie podpisy, woła BINGO! Karta z tabelą - załącznik nr 1.
3. Znajdź bliźniaka / FIND YOUR TWIN !/. Każdy uczeń otrzymuje kartkę z pięcioma cechami. Takie same zestawy cech przygotowane są parami. Chodząc po klasie i rozmawiając /nie można zaglądać/ uczniowie mają odnaleźć swojego bliźniaka. Przykładowy zestaw cech - załącznik nr 2.
4. Nauczyciel dzieli klasę na czteroosobowe grupy. Każda grupa otrzymuje arkusz papieru i 1 pisak. Wszyscy członkowie grupy, trzymając wspólnie pisak, mają narysować postać wyraźnie zaznaczając 5 wybranych przez siebie cech. Uczniowie mogą się porozumiewać, używając oczywiście tylko języka angielskiego. Uczniowie nadają imię narysowanej postaci. Niezła zabawa.
5. Grupy, które zakończyły rysowanie, przyklejają swoje prace na ścianie klasy. Następnie ustnie opisują swoje rysunki.
6. Uczniowie siadają w parach. Uczniowie otrzymują częściowo narysowane portrety. Rozmawiając, dorysowują brakujące cechy tak, aby oba portrety były takie same.
7. Praca indywidualna. Wszyscy uczniowie otrzymują taki sam zestaw ilustracji lub zdjęć osób /np. sześciu/. Nauczyciel opisuje jedną z tych osób, uczniowie mają wskazać, która to osoba. Następnie mogą opisywać uczniowie.
8. Praca w parach. Uczniowie otrzymują dialog prowadzony przez policję ze świadkiem przestępstwa. Należy przygotować wersję A i B. W każdej z tych wersji brakuje innych wyrazów. Uczniowie czytają dialog i zapisują brakujące wyrazy. Jeśli nie rozpoznają usłyszanego wyrazu, partner musi go przeliterować.

Nie jest to typowy konspekt lekcji, raczej propozycje ćwiczeń. Ich dobór zależy od umiejętności uczniów, tempa ich pracy. Można wybrać tylko kilka z nich. Niektóre, jak np. BINGO! można dostosować do innego tematu.

ZAŁĄCZNIK NR 1

BINGO!
Find a person who ...

Uczniowie chodzą po klasie i zbierają podpisy osób posiadających daną cechę. Na jednej karcie może być tylko jeden podpis danej osoby.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PRZYKŁADOWY ZESTAW DO ĆWICZENIA "FIND YOUR TWIN!"

- blue eyes
- dark hair
- hairy chest
- a tatoo on the right shoulder
- a scar on the left cheek
- blue eyes
- dark hair
- hairy chest
- a tatoo on the right shoulder
- a scar on the left cheek

Każdy uczeń otrzymuje zestaw cech. W klasie są po dwa takie same zestawy. Uczniowie muszą się odnaleźć. Nie mogą czytać zestawów kolegów, mogą tylko rozmawiać.

Aleksandra Gabryś
Gimnazjum w Chybiu


Zaświadczenie onlinenumer online: 114 gości

reklama