Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2078
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Zapożyczenia angielskie w języku polskim - zarys problematyki

Kwestia zapożyczeń angielskich nurtuje językoznawców już od wielu lat. Jako pierwsza zwróciła uwagę na ten problem H.Koneczna (1936/1937). Po drugiej wojnie światowej zagadnieniem tym zajęli się m.in. J.Fisiak, E.Pepłowski, I.Grabowska, M.Witaszek-Samborska, E.Mańczak-Wohfeld, B.Walczak, H.Kurkowska. Były to prace:

 • omawiające zapożyczenia kompleksowo;
 • omawiające pożyczki z określonych grup semantycznych (słownictwo sportowe, marynarskie, młodzieżowe);
 • przyczynki omawiające poszczególne wyrazy.

  Badano również kwestie infiltracji języka angielskiego do polszczyzny oraz adaptacji fonologiczno-morfologicznej.

  Jeśli chodzi o zagadnienie najnowszych zapożyczeń, to wymienić można zaledwie kilka pomniejszych artykułów napisanych przez Du Feu, Fisiaka i Kanię. Angielski nie jest jedynym językiem, z którego czerpie polszczyzna. Na ten temat wypowiadali się Rybicka, Ropa, Rzepka i Walczak.

  Osobnym zagadnieniem jest wpływ angielszczyzny na polszczyznę imigrantów przybywających z Polski do Wielkiej Brytanii i USA, a przebywających tam przez dłuższy czas (artykuły Doroszewskiego, Hofmana, Gruchmanowej, Dubisza).

  Współcześnie dzięki licznym opracowaniom nasza wiedza na ten temat znacznie się wzbogaciła, szczególnie jeśli chodzi o zakres formy językowej, funkcję, semantykę i socjolingwistykę pożyczek. Wciąż jednak zbyt mała jest wiedza językoznawców o diachronicznym rozwoju zapożyczeń angielskich oraz o historii przenikania anglicyzmów do polszczyzny.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Anna Kondracka-Zielińska
  I Liceum Ogólnokształcące
  im. M. Skłodowskiej-Curie w Szczecinie


 • Zaświadczenie online  numer online: 169 gości

  reklama