Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2294
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program komunikacji interpersonalnej

Program przeznaczony dla pierwszego etapu kształcenia - klasy I-III.

Całe nasze życie to nieustanne komunikowanie się. Swoimi słowami, gestami czy zachowaniami komunikujemy się ze światem. Najważniejszym aspektem komunikacyjnym jest sytuacja interpersonalna - czyli interakcja komunikacyjna pomiędzy dwoma osobami lub małą grupą osób.

Komunikacja to wymiana informacji między jej uczestnikami. Nośnikami danych mogą być słowa, gesty, teksty, obrazy, dźwięki itp. Ważne jest, aby były one zrozumiałe dla nadawcy i odbiorcy. Przekazywanie i odbiór informacji to dla człowieka, istoty obdarzonej mową, coś tak naturalnego jak nieomal jedzenie czy spanie. Dlaczego więc tak wielu z nas czuje się niezrozumianymi przez innych? Dlaczego tak wielu drąży poczucie samotności? Dlaczego coraz częściej słyszy się słowa "nie mogę się z nim (z nią) dogadać?" Dlaczego coraz młodsi sięgają po alkohol, narkotyki, by uciec od problemów? Skąd w nas tyle agresji, nietolerancji?

Takie pytania można by mnożyć. Problem skutecznego porozumiewania się ludzi na co dzień w pracy, w domu, w szkole staje się coraz bardziej palący we współczesnym świecie. Trudności w kontaktach z ludźmi powodują stres, poczucie wyobcowania, niezadowolenia, zamykanie się w sobie, brak samoakceptacji, a w konsekwencji do poważniejszych zaburzeń emocjonalnych, alkoholizmu, narkomanii, a nawet śmierci.

Dobra komunikacja interpersonalna to niezbędny warunek, by ludzie mogli rozmawiać ze sobą w sposób otwarty. Taka komunikacja jest możliwa w atmosferze akceptacji, zrozumienia, zaufania. Otwarta komunikacja wzmacnia związki miedzy ludźmi, sprzyja przyjaźni, podejmowaniu współpracy, buduje zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Poznanie swoich możliwości i odpowiednia ocena samego siebie ułatwiają funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. To, że człowiek rozpoznaje siebie wśród innych ludzi, widzi siebie na tle innych, rozumie sam siebie, ma kilka źródeł. Jednym z nich są informacje uzyskiwane od innych ludzi. To otoczenie dostarcza jednostce informacji na jej temat.

I tu wielkie wyzwanie dla nauczycieli - by umieli komunikować dziecku - uczniowi swoją wiarę i zaufanie w jego zdolności, jego wyjątkowość, jego mocne strony; by potrafili słuchać, rozumieć jego przeżycia, budować jego wiarę we własne możliwości; by wyzwalali jego aktywność i twórczość; by ich własna otwartość w relacjach z ludźmi była czynnikiem podnoszącym samoakceptację i dającym dziecku poczucie szacunku i poszanowania jego godności; by swoją postawą przyczynili się do ukształtowania człowieka otwartego na siebie i innych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Justyna Wojciechowska
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 116 gości

reklama