Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2307
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program Edukacji Czytelniczej i Medialnej dla Kształcenia Zintegrowanego

Głównym celem pracy edukacyjnej wszystkich nauczycieli jest dążenie do wszechstronnego rozwoju uczniów. Konieczna jest harmonijna realizacja zadań i współpraca w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i wychowania. Wszechstronny rozwój uczniów może być realizowany przez jedną ze ścieżek edukacyjnych - Edukację czytelniczą i medialną, której treści zawarte są w podstawach programowych niektórych przedmiotów nauczania oraz podstawie programowej edukacji czytelniczej i medialnej. Edukacja czytelnicza ma swoją tradycję w szkole, natomiast edukacja medialna jest czymś nowszym i nieuniknionym, ponieważ media są wszechobecne w życiu współczesnego człowieka. Przygotowanie do rozpoznawania różnych komunikatów medialnych, rozumienia języka mediów, samodzielnego posługiwania się narzędziami medialnymi należy rozpocząć od najniższego etapu kształcenia. Jest to niezbędne, jeśli chcemy, by nasz uczeń doceniał rolę książki, umiał w sposób świadomy korzystać ze zdobyczy współczesnej cywilizacji i nie zginął w natłoku informacji.

Edukację czytelniczą i medialną może prowadzić polonista przy współpracy z bibliotekarzem. Mogą się tu włączyć inni nauczyciele, zwłaszcza historyk, nauczyciel sztuki, informatyk. W klasach I-III będzie to bibliotekarz oraz nauczyciel prowadzący tę klasę.

Pisząc program uwzględniłam wyposażenie szkoły, w której będzie on realizowany. Treści w nim zawarte podporządkowane są głównie kształceniu umiejętności: poszukiwania, samodzielnego wyboru informacji, jej przetwarzania, twórczej pracy oraz samokształcenia. Program może być realizowany jako ścieżka międzyprzedmiotowa przez nauczycieli nauczania zintegrowanego, którzy uwzględnili w swoich planach wynikowych wskazane treści lub może być podstawą do stworzenia odrębnego planu i realizowania go w formie niezależnych zajęć.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Jolanta Ziembicka
Szkoła Podstawowa nr 12 w Lubinie


Zaświadczenie onlinenumer online: 67 gości

reklama