Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2319
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka przyrodniczo-ekologicznego w klasie VI

Należy mieć świadomość, że dbałość o własne środowisko, jest nie tylko sprawą ludzi dorosłych. Już od najmłodszych lat człowiek jest związany z przyrodą, ma więc wpływ na jej funkcjonowanie oraz jest od niej uzależniony.

W przyjętej przez MEN "Podstawie Programowej" Dz.U. R.P. Nr 14 z dn. 23 lutego 1999 roku dotyczącego przedmiotu przyroda i edukacja ekologicznej, wśród stawianych przez szkołę zadań wychowawczych wymienia się między innymi kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan, wskazanie uczniom czynników zagrażających środowisku przyrodniczemu w jego miejscu zamieszkania, w Polsce i na świecie.

Układając program autorski do kółka przyrodniczo-ekologicznego zwróciłam uwagę aby realizowana tematyka umożliwiła dzieciom kontakt z przyrodą, naturalnym środowiskiem człowieka, poprzez wycieczki, trasy dydaktyczne, obserwacje bezpośrednie, zajęcia z programami multimedialnymi w pracowni komputerowej, lekcje ekologiczne w bibliotece, różne gry i zabawy.

W programie również wykorzystałam umiejętności i wiadomości nabyte podczas szkolenia warsztatowego, którego przewodnim tematem była sytuacja ptaków drapieżnych w Polsce, a za pomocą metod aktywizujących w realizacji tych treści przekaże uczniom role i znaczenie ptaków w środowisku.

Na zajęciach kółka w miesiącu maju wykorzystam także program edukacyjny "Bocian", którego jestem realizatorem w naszej szkole z ramienia Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Przyrody "Pro Natura".


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Świstak
Szkoła Podstawowa w Rozprzy


Zaświadczenie onlinenumer online: 86 gości

reklama