Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2379
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowawczy Szkolnego Koła Przyjaciół Książki "Książka bawi, uczy i wychowuje"

W pracy pedagogicznej nauczyciela bibliotekarza zwraca się szczególną uwagę na jego dobry kontakt z uczniami, który umożliwia pozyskiwanie nowych, zaprzyjaźnionych z biblioteką czytelników. Zadaniem bibliotekarza jest wykorzystywanie różnorodnych form promocji książki. Organizowane w bibliotece grupowe zajęcia z młodzieżą stwarzają szerokie pole do działań propagujących czytelnictwo.

Zajęcia Szkolnego Koła Przyjaciół Książki stanowią bardzo ważny element działalności biblioteki Publicznego Gimnazjum nr 1 w Starogardzie Gd. Uczestniczący w nich uczniowie oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijają różnorodne zdolności: recytatorskie, pisarskie, plastyczne. Przede wszystkim zaś poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece, dzięki czemu lepiej rozumieją specyfikę i charakter pracy bibliotecznej. Uczniowie biorą również udział w procesie przekształcania biblioteki gimnazjum w szkolne centrum informacyjne i multimedialne, zdobywają umiejętności sprawnego korzystania ze źródeł i informacji multimedialnej.

Działalność koła bibliotecznego umożliwia również realizowanie zadań wychowawczych. Uczestnicy zajęć uczą się poszanowania dóbr kultury, współdziałania w grupie, a także rozwijają umiejętności organizatorskie. Uczniowie działający w kole aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym biblioteki i szkoły, często tez są jego inicjatorami i organizatorami.

Praca Szkolnego Koła Przyjaciół Książki stanowi nieoceniony wkład w funkcjonowanie biblioteki i stan techniczny jej księgozbioru, przynosi ona wiele korzyści zarówno bibliotece jak i samym uczniom.

W treści programu ujęto działania praktyczne, związane z nabywaniem przez uczniów praktycznych umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej jak również wiedzę teoretyczną z dziedziny bibliotekarstwa oraz wiadomości o książkach i ich twórcach.

Program koła bibliotecznego jest realizowany w klasach I-III gimnazjum w okresie jednego roku szkolnego.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Aleksandra Rabka
Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika
w Starogardzie Gdańskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 55 gości

reklama