Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2386
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Literatura popularnonaukowa w edukacji wczesnoszkolnej

Praca dotyczy korzystania z literatury popularnonaukowej w kształceniu zintegrowanym.

Literatura popularnonaukowa - pojęcia, walory i znaczenie

Zgodnie z postulatem wielostronnego kształcenia, praca dydaktyczno-wychowawcza z dziećmi powinna zmierzać do rozwoju różnorodnych umiejętności, aby uczeń mógł być aktywny w życiu rodziny, pracy, klasie, szkole i potrafił korzystać z wszelakich, dostępnych, źródeł wiedzy - w tym również z literatury popularnonaukowej.

"Książka popularnonaukowa to taka, która przedstawia aktualne osiągnięcia nauki w sposób dostępny dla niespecjalisty. Różni się od podręcznika nie tylko formą, ale i funkcją jaką pełni w życiu odbiorcy"(1). Jest to taki typ literatury, który ma duże znaczenie w rozbudzaniu poznawczych zainteresowań dzieci. Pomaga z zdobywaniu wiadomości z różnych dziedzin wiedzy, które później, w trakcie nauki, będą pogłębione i uporządkowane(2). Zatem, literatura popularnonaukowa jest środkiem, który wzbogaca treści kształcenia i urozmaica zajęcia w kształceniu zintegrowanym.

Według Marii Dobrzyniewskiej teksty niebeletrystyczne służą do:

  • przekazu określonych wiadomości w przystępnej formie,
  • są źródłem bogatego słownictwa uczniów,
  • są źródłem przyswajania wyrazów i związków frazeologicznych,
  • rozbudzają zainteresowania ogólne i szczegółowe,
  • rozwijają zdolności poznawcze,
  • kształcą postawę badawczą(3).

    (...)

    Przypisy:
    1 - M.Sewerski: Społeczna rola literatury popularnonaukowej. Wrocław 1968
    2 - K.Lenartowska, W.Świątek: Praca z tekstem w klasach 1-3. WSiP, Warszawa 1982, s.93
    3 - wg: M.Dobryniewska: Literatura popularnonaukowa jako środek wzmacniający treści kształcenia w nauczaniu początkowym. Odczyty pedagogiczne. Zeszyt nr 1. ODN, Zielona Góra 1989, s.5


    REKLAMA

    Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

    Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
    i naciśnij > > >

    UWAGA:
    Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

    Anna Karolczak
    Anna Piekarska


  • Zaświadczenie online



    numer online: 72 gości

    reklama