Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
242
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Multimedialne Centrum Informacji w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu

Zmiany w procesie kształcenia, związane z reformą systemu edukacji spowodowały powstanie w ZSP Nr 2 w Sieradzu nowych profili kształcenia m. in. "Zarządzanie informacją". Wymienione Liceum Profilowane mogło zaistnieć dzięki temu, że szkoła spełniała wymagane warunki.

Jednym z nich była komputeryzacja biblioteki, bowiem rozwój, powszechne stosowanie oraz przenikanie technologii informacyjnej do wszystkich ważniejszych sfer życia szkoły, nie ominęło również naszej biblioteki.

Prace nad skomputeryzowaniem zbiorów biblioteka podjęła już w roku szkolnym 1996/97. Dzięki staraniom dyrekcji szkoły i naszym, utworzone zostało jedno stanowisko komputerowe wraz z oprogramowaniem do wewnętrznej pracy. Radą i pomocą w pierwszym etapie naszej pracy służył nauczyciel informatyki, który pomógł prawidłowo zainstalować oprogramowanie. Swoją wiedzę o nowej technologii informacyjnej uzupełniałyśmy uczestnicząc w kursach i warsztatach obsługi programu organizowanych przez Vulcan we Wrocławiu, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu i Łodzi takich jak: "Biblioteka szkolna MOL", "Pakiet MS OFFICE w WINDOWS 98", "Wykorzystanie sieci INTERNET do realizacji zadań szkoły". Zaczęłyśmy mozolne i czasochłonne "wklepywanie" danych z tradycyjnych ksiąg inwentarzowych, tworząc komputerową bazę danych. Po roku pracy dysponowałyśmy bazami danych: księgozbioru - około 16 tys. woluminów; czasopism, czytelników oraz kartotek zagadnieniowych - sporządzanych głównie z dwutygodnika "Cogito", ponieważ istniały takie potrzeby informacyjne uczniów. W następnych latach biblioteka nasza wzbogaciła się o trzy stanowiska komputerowe dla uczniów z podłączeniem do sieci lokalnej i INTERNETU.

Kolejnym etapem naszej pracy mającym na celu przekształcenie tradycyjnej biblioteki w pracownię interdyscyplinarną było zaopatrzenie księgozbioru i indywidualnej kartoteki czytelniczej w kody kreskowe. Każdy czytelnik otrzymał zalaminowaną kartę z własnym kodem kreskowym. Przestała istnieć tradycyjna kartoteka czytelnicza. Rozpoczęłyśmy automatyczne udostępnianie księgozbioru, które bardzo usprawniło naszą pracę. Korzyści z komputeryzacji biblioteki zaczęli czerpać nie tylko nauczyciele, ale przede wszystkim uczniowie. Młodzież zaczęła wyszukiwać potrzebnych źródeł informacji w katalogach: alfabetycznym, tytułowym, przedmiotowym i w gotowych zestawieniach bibliograficznych.

Obecnie nasza biblioteka to, Multimedialne Centrum Informacji, czyli "mediateka". Zlokalizowana jest w zacisznej części budynku szkoły, dzięki czemu korzystający z niej uczniowie mają stworzoną przyjazną atmosferę i optymalne warunki pracy. Posiadamy sześć multimedialnych stanowisk komputerowych objętych siecią lokalną i stałym dostępem do INTERNETU oraz czytelnię z trzydziestoma miejscami dla uczniów. Ponadto biblioteka została wyposażona w drukarki, skaner, telefon, laminarkę, bindownicę, programy mulitmedialne na CD - ROMACH: do nauki języków obcych, "Szybkie czytanie", "Trening umysłu", encyklopedie ogólne i specjalne np. sportu, sztuki, literatury, muzyki, techniki, biologii, nauki, geografii itp.


REKLAMA

Multimedialne Centrum Informacji odgrywa bardzo ważną rolę w procesie dydaktycznym szkoły. Odbywają się u nas lekcje liceum profilowanego, profil -" Zarządzanie informacją", moduł -" Wyszukiwanie, selekcjonowanie i gromadzenie informacji", gdyż tylko tu mogą być realizowane cele kształcenia tego profilu, a więc:

 • wyszukiwanie informacji z różnych źródeł zgodnie z potrzebami,
 • korzystanie ze stron www różnych bibliotek,
 • przeglądanie i wyszukiwanie z zasobów katalogów online,
 • korzystanie z bibliograficznej bazy danych Biblioteki Narodowej,
 • korzystanie ze źródeł informacji w celu dokonania krytycznej analizy treści i wyselekcjonowania potrzebnych informacji,
 • tworzenie projektów, które wzbogacają warsztat informacyjny biblioteki.

  Naszym zdaniem Multimedialne Centrum Informacji:

 • wspiera ucznia w procesie kształcenia umiejętności ogólnozawodowych, przygotowuje go do twórczego myślenia i działania przedsiębiorczego,
 • rozwija zainteresowania uczniów z zakresu edukacji europejskiej, daje możliwość kontaktów międzynarodowych z zaprzyjaźnionymi szkołami w Niemczech i Szwecji,
 • umożliwia uczniowi indywidualną pracę z komputerem w ciągu całego dnia (czyli przed i po zajęciach, gdyż biblioteka jest czynna od godz. 800 do 1900),
 • oferuje duży wybór tytułów czasopism dla uczniów i nauczycieli,
 • rozwija zainteresowania czytelnicze.

  Uczniowie chętniej odwiedzają bibliotekę, jest teraz dla nich bardzo atrakcyjnym miejscem w szkole.

  Maria Bogdańska
  Henryka Głogowska
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Sieradzu


 • Zaświadczenie online  numer online: 104 gości

  reklama