Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2483
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka matematycznego dla klas II i III

"Dziecko jest zdolne rozwiązywać każde trudne zadanie,
jeżeli tylko potrafimy przełożyć je na język dziecka."

Nauczanie matematyki ma służyć rozwijaniu umiejętności logicznego myślenia, aktywności matematycznej uczniów oraz ich zaangażowaniu w proces dydaktyczny. Obliczenia matematyczne ustne i pisemne, rozwijają umiejętności wypowiadania, czytania i pisania. W celu wdrażania dzieci do ścisłego i poprawnego wyrażania się zalecane jest przestrzeganie dokładności w ustnym opisie czynności matematycznych wykonywanych przez dziecko.

W procesie tym niezmiernie ważną rolę spełniają zadania matematyczne. Wszystkie dotychczasowe programy nauczania na szczeblu klas początkowych podkreślają dużą rolę zadań matematycznych w nauczaniu tego przedmiotu. Szczególnie wyraźnie akcentowane są zadania tekstowe. Inne rodzaje zadań określane są mianem ćwiczeń.

Zadania tekstowe powinny stanowić podstawę pracy na lekcjach matematyki zarówno przy wprowadzaniu nowego materiału, jak i przy zastosowaniu nabytych wiadomości. Poprzez rozwiązywanie zadań tekstowych uczniowie wdrażają się do logicznego myślenia, wyrabiają umiejętność spostrzegania i rozumienia związków między wielkościami. Ważne jest również rozwiązywanie zadań kilkoma sposobami oraz rozwiązywanie zadań układanych przez uczniów. Trudniejsze zadania tekstowe powinno poprzedzać rozwiązywanie odpowiednio dobranych zadań pomocniczych i łatwiejszych tego samego typu. Podstawę pracy na lekcjach matematyki stanowią różne typy problemów prostych lub złożonych – zaczerpnięte z życia codziennego i najbliższego otoczenia oraz skorelowane z materiałem nauczania innych przedmiotów.

Inną formą pracy oprócz zadań matematycznych są ćwiczenia w rachunku pamięciowym. Ćwiczenia wykonywane przez uczniów powinny być urozmaicone. Powinny naświetlać poznawane pojęcia z różnych punktów widzenia, umożliwiając zrozumienie wzajemnych związków między różnymi zagadnieniami, służąc jednocześnie pogłębianiu i utrwalaniu podstawowych wiadomości.

Na zajęciach kółka matematycznego rozwiązywane są zadania o nieco podwyższonym poziomie trudności. Trudność ta może wystąpić już w samym sposobie sformułowania zadania ale i w różnym sposobie rozwiązywania zadań czy nawet w sposobie formułowania odpowiedzi. Zadania te pobudzają uczniów do znacznego wysiłku umysłowego, do logicznego rozumowania, ale także rozbudzają ich matematyczne zainteresowania. Rozwiązywanie zadań uczy matematycznej dociekliwości, precyzji, dostrzegania zasad i analogii, ale i ostrożności przed zbyt pochopnym rozwiązywaniem.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Masłowska
Monika Sobczyńska
Szkoła Podstawowa nr 67
z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 78 gości

reklama