Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2567
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Jestem Europejczykiem, żyję w kulturze europejskiej

Ścieżka międzyprzedmiotowa z zakresu plastyki i edukacji europejskiej z elementami regionalizmu dla uczniów klas piątych.

Program stanowi cykl zajęć rozwijających zainteresowania kulturą i sztuką: regionu, kraju oraz Europy. Przedstawione w nim zamierzone cele prowadzą wśród uczniów do kształcenia świadomej postawy tożsamości z kulturą europejską. Zadaniem innowacji jest poznanie przez uczniów dziedzictwa kulturowego współczesnej Europy, z równoczesnym uwzględnieniem dorobku własnej ojczyzny i regionu. Ścieżka dydaktyczna przeznaczona dla zainteresowanych uczniów klas V, jest formą poszerzenia wiadomości z zakresu sztuki starożytnej, wczesnochrześcijańskiej, bizantyjskiej o zagadnienia edukacji europejskiej, nawiązując do zasad zjednoczonej Europy opartych na tradycji antyku oraz chrześcijaństwa. Zakres tej problematyki koreluje z tematyką wiedzy o sztuce na lekcjach plastyki w klasie V, (S.K.Stopczyk, B.Neubart Plastyka 5 - DKW-4014-152/99) i stanowi jego poszerzenie. Innowacja nawiązuje również do współpracy międzynarodowej naszej placówki ze szkołami partnerskimi w Grecji i we Włoszech w ramach międzynarodowego programu Socrates Comenius, przez co umożliwia poznanie kultury, sztuki, tradycji i zwyczajów państw należących do Unii Europejskiej w szczególności Włoch i Grecji (krajów z zaprzyjaźnionych szkół). Ścieżka stwarza okazje do podejmowania działań wymagających aktywności percepcyjnej i intelektualnej, inicjuje sytuacje dydaktyczne, które wymagają od uczniów uważnego, patrzenia, słuchania, twórczego działania. Proponowane ćwiczenia plastyczne rozbudzają motywacje zajmowania się sztuką i kulturą zjednoczonej Europy.

Program został wpisany do wykazu innowacji pedagogicznych Kuratorium Oświaty w Katowicach.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Aleksandra Burda
Szkoła Podstawowa nr 1
im. Karola Miarki w Rydułtowach


Zaświadczenie onlinenumer online: 144 gości

reklama