Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2590
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Innowacja pedagogiczna dla klas I-III gimnazjum (klasa artystyczna)

Innowacja pedagogiczna dla klas I-III gimnazjum z dziedziny muzyki.

Ogólna charakterystyka programu

Program klasy artystycznej to uzupełnienie i wzbogacenie treści programowych z muzyki o czynne muzykowanie (śpiew i grę na instrumentach) w stopniu średnio zaawansowanym, animację życia kulturalnego szkoły i uczestnictwo w życiu muzycznym regionu. Może być realizowany w powiązaniu z podręcznikiem do muzyki zatwierdzonym przez MEN wykorzystywanym we wszystkich klasach i w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez nauczyciela. Niezbędna jest również korelacja treści nauczania plastyki z niniejszą innowacją.

W związku z wprowadzeniem dodatkowych zagadnień i treści konieczne jest zwiększenie liczby godzin muzyki o jedną jednostkę w trzyletnim cyklu kształcenia (po jednej godzinie na poziom).Również program wychowawczy klasy będzie konstruowany w oparciu o wychowanie przez sztukę.

Głównym celem utworzenia klasy artystycznej jest rozwijanie zainteresowań i zamiłowań muzycznych poprzez czynne muzykowanie oraz kształtowanie umiejętności włączania sztuki we własne, osobiste życie poprzez świadome uczestnictwo w życiu kulturalnym. Klasa muzyczna winna stać się animatorem życia muzycznego w szkole.

W czasie realizacji programu będą osiągane cele szczegółowe:
1. Rozwijanie umiejętności śpiewu i techniki gry na instrumentach:

 • flety podłużne
 • instrumenty sztabkowe
 • gitara
 • keyboard
 • gra na innych instrumentach, jeśli dzieci uczą się na nich gry w innych placówkach edukacyjnych
  (uczniowie szkół muzycznych, ognisk itp., którzy opanowali technikę gry)
  2. Własne próby twórcze.
  3. Praktyczne poznawanie arcydzieł literatury muzycznej poprzez grę motywów przewodnich.
  4. Obcowanie z dziełami sztuki poprzez uczestnictwo w koncertach muzycznych, przedstawieniach i innych imprezach kulturalnych.
  5. Animowanie życia muzycznego w szkole - wykonywanie, prowadzenie, organizacja koncertów i imprez muzycznych.
  6. Zdobycie umiejętności pracy z programem komputerowym do edycji nut.
  7. Rozwijanie umiejętności poszukiwania, segregowania i opracowywania zebranych informacji, przedstawiania własnych sądów, motywowania ich, pisanie recenzji.
  8. Przygotowanie do świadomego korzystania z mass mediów (prasy, radia, telewizji i Internetu), uświadomienie ich kulturotwórczej roli w naszym życiu.
  9. Kształcenie zainteresowania kulturą i tradycją środowiska lokalnego, regionu, narodu. Współudział w lokalnej działalności kulturalnej.

  Realizacja wymienionych celów przygotowuje uczniów do świadomego odbioru dóbr kultury oraz aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym. Innowacja łączy treści muzyki w powiązaniu z innymi przedmiotami bloku humanistycznego, zwłaszcza plastyki - w ramach bloku - "sztuka" oraz edukacji czytelniczo-medialnej i regionalnej.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  Ewa Kozyra
  Zespół Kształcenia Podstawowego
  i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku


 • Zaświadczenie online  numer online: 142 gości

  reklama