Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2607
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Obsługa ruchu turystycznego na wsi

Rosnąca w szybkim tempie popularność wypoczynku na wsi powoduje coraz większe zainteresowanie rolników organizacją w swoich gospodarstwach turystyki wiejskiej. Jest to niewątpliwie sposób na dodatkowe dochody, ale także, co jest równie ważne w obecnej sytuacji, przyczynia się do tworzenia nowych miejsc pracy np. dla własnych dzieci.

Proponowany przeze mnie program nauczania "Organizacja ruchu turystycznego na wsi" jest propozycją wprowadzenia do szkół rolniczych przedmiotu specjalizującego jako uzupełnienia kształcenia ogólnorolniczego i uzyskania w ten sposób dodatkowych umiejętności przez uczniów.

Program ten jest zgodny z podstawą programową dla kształcenia w zawodzie technik rolnik i stanowi propozycję specjalizacji dla programu nauczania 321[05]/T-4.TU,SP/MENiS/2005.02.03. W przypadku kształcenia w tym zawodzie podstawa programowa określa, że "Tematyka specjalizacji może dotyczyć: ogrodnictwa ekologicznego, rynku rolnego, podstaw agrobiznesu, obsługi ruchu turystycznego na wsi, organizacji przetwórstwa spożywczego w gospodarstwie rolnym, podstaw ogrodnictwa, usług technicznych na wsi, marketingu produktów rolniczych, spółdzielczości wiejskiej" (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 4.06.2003, Dz. U. Nr 159, poz. 1540).

Zawarte w programie treści są zgodne z obowiązującym stanem prawnym w zakresie obsługi ruchu turystycznego, poruszają także najważniejsze problemy z jakimi spotykają się podmioty zajmujące się tą dziedziną działalności gospodarczej.

Mam nadzieję, że w dobie poszukiwania przez rolników i innych mieszkańców wsi dodatkowych źródeł dochodu, program ten stanie się pomocny w kształceniu specjalistów w tej dziedzinie.


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Wiesław Kowal
Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
w Bielicach


Zaświadczenie onlinenumer online: 137 gości

reklama