Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2741
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć edukacji regionalnej "Koło Miłośników Ziemi Narolskiej"

"Ojczyzna - kiedy myślę - słyszę
jeszcze dźwięk kosy, gdy uderza o ścianę pszenicy,
tłocząc się w jeden profil z jasnością nieboskłonu."
Jan Paweł II

Program niniejszy został sformułowany w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i jest zgodny z dokumentami MEN "Dziedzictwo kulturowe w regionie" oraz ustawą o Systemie Oświaty.
Program ma służyć nauczycielom-wychowawcom i nauczycielom przedmiotów według potrzeb środowiska klasowego, szkolnego, rodzinnego ucznia i społeczności, w której funkcjonuje. Jest przyjazny nauczycielowi, ponieważ daje możliwość uczenia i wprowadzania treści w sposób twórczy. Realizacja programu powinna stworzyć możliwość zapoznania się z własnym dziedzictwem kulturowym. Przygotowywać do aktywnego i twórczego uczestniczenia w życiu kulturalnym własnego regionu, a nade wszystko zaś, uczyć szacunku dla kultury rodzimej i innych kultur. Kształtować postawę patriotyzmu i poczucia przynależności do środowiska lokalnego, regionu, narodu, a wreszcie społeczności międzynarodowej.

Mała ojczyzna jest to świat, w którym żyjemy na co dzień, to najbliższy krajobraz, wszystko to co jest wokół obecne; przyroda, ludzie, stworzona przez nich kultura - cała najbliższa nam cywilizacja. Nasze małe państwo; nasza ojczyzna. Jest ona częścią większej całości, graniczy z innymi małymi ojczyznami; wspólnie tworząc regiony i krainy, a potem jedną dużą Ojczyznę.
Mała ojczyzna to przeszłość i tradycja. Wszystko to co się złożyło na jej obecny kształt. Mała ojczyzna to teraźniejszość; wszystko to co sami u siebie wczoraj i dzisiaj tworzymy. Mała ojczyzna to przyszłość, można ją zaplanować i wspólnie realizować plany. Może właśnie zajęcie się tym zagadnieniem jest jednym z najważniejszych zadań edukacji szkolnej przygotowującej młodego człowieka do świadomego uczestnictwa w życiu, tu i teraz i w przyszłości?
We fragmencie homilii Jana Pawła II wygłoszonej w Krakowie 2002 roku papież Polak nawoływał Polaków "by strzegli swych wartości i tego dziedzictwa, które stanowi o ich tożsamości". W tym procesie powinny uczestniczyć: rodzina, instytucje wychowujące, środowisko poprzez nawiązanie więzów z wartościami wyniesionymi z domu rodzinnego, kulturą regionu i rzeczywistością społeczną, w której jednostka wyrasta i z którą się identyfikuje.

Właśnie dlatego powstał ten program, by uczeń naszej szkoły, poznając otaczający świat wczorajszy i dzisiejszy, wiedział, że uczy się o swojej Małej Ojczyźnie - gminie Narol, o swojej szkole, rodzinie, o sobie samym.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Anna Wołoszyn
mgr Elżbieta Obirek


Zaświadczenie onlinenumer online: 143 gości

reklama