Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2829
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program koła języka angielskiego "British and American culture. Behind the scenes."

Plan pracy koła języka angielskiego ze szczególnym naciskiem na aspekty kulturowe Zjednoczonego Królestwa i Stanów Zjednoczonych.

Nauka języka jest nierozerwalnie związana z nauką kultury danego obszaru językowego, gdyż oba elementy przenikają się wzajemnie. Jako mieszkańcy krajów Unii Europejskiej stykamy się na co dzień z aspektami różnych kultur. Kontakty te bywają różne, a są utrudnione, gdy normy zachowania i wartości obecne w danej kulturze są niezrozumiałe dla ludzi innej kultury. I tutaj ważne miejsce odgrywa język, który jest środkiem do poznania dziedzictwa kulturowego innych państw, a także do głębszego zrozumienia własnej tożsamości. Uświadamianie uczniom podobieństw i różnic historycznych, kulturowych czy socjologicznych rozwija społecznie, pomaga w kształtowaniu wrażliwości na i tolerancji dla innych ludzi. Nauka ta pomaga także w wychowaniu młodego pokolenia na "światłych" obywateli oraz pozwala docenić wkład Polaków w rozwój innych kultur.
Niniejszy program ma na celu wypełnienie powyższych założeń poprzez przekazanie wiedzy o Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych: kulturze, tradycjach, historii. Zawarte w programie treści wprowadzają w świat cywilizacyjno-kulturowy i są dobrane tak, aby zainteresować i zaangażować uczniów. Moim celem jest także stworzenie życzliwej, pełnej wzajemnego szacunku atmosfery, która pozwoli uczniom bez stresu porozumiewać się w języku angielskim.
W trakcie trwania kursu wykorzystane zostanie Europejskie portfolio językowe jako pomoc w rozwijaniu tolerancji międzykulturowej, dokumentowaniu wiedzy ucznia na temat innych kultur, a także jako czynnik wychowawczy i wzmacniający w uczniu wiarę we własne umiejętności.
Aby zapewnić najbardziej optymalne warunki uczenia się, program przewidziany jest dla grup maksymalnie 16 osobowych. Ponadto po ukończeniu kursu uczniowie piszą test, a następnie otrzymują certyfikaty.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Katarzyna Słowińska


Zaświadczenie onlinenumer online: 73 gości

reklama