Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
2986
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Prezentacja Filii Przedszkola nr 17 w Żorach

Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dzieci od trzeciego roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole. Organizowane jest w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Głównym zadaniem przedszkola jest stworzenie odpowiednich warunków do rozwoju dziecka. Rozwój ten musi odbywać się jednak z uwzględnieniem wrodzonych możliwości, zainteresowań i prawidłowości rozwojowych podopiecznych i powinien być realizowany w ramach określonych obszarów edukacyjnych wyznaczonych przez Podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Placówka, o której mowa w przygotowanej przeze mnie prezentacji to Filia Przedszkola nr 17 w Żorach z dwoma oddziałami przedszkolnymi. Placówka ta w myśl Podstawy programowej zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie "gotowości szkolnej". Pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziny (opiekunów):
- pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji specjalistycznej (psycholog, logopeda, itp.)
- informuje na bieżąco o postępach dziecka (konsultacje indywidualne)
- uzasadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.

Przedszkole nasze stara się wspomagać i ukierunkowywać rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

Placówka nasza ma szczególnie na uwadze podmiotowość nauczyciela, wychowanka i jego rodziców, przy czym działalność przedszkola i rodziny ma pomóc dziecku w poznawaniu otaczającej rzeczywistości, zrozumieniu siebie, zdobyciu określonych umiejętności, odnalezieniu swojego miejsca w grupie rówieśniczej, jak również w budowaniu systemu wartości.

(...)

ilustracja

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne


Barbara Pawlas
Przedszkole nr 17 w Żorach


Zaświadczenie onlinenumer online: 91 gości

reklama