Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
312
rok szkolny
2002/2003

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

Ocenianie ucznia jest niezbędnym, a jednocześnie najtrudniejszym zadaniem dla nauczyciela. Sprawdzanie, czy uczniowie opanowali założone umiejętności wiąże się bezpośrednio z planowaniem dalszych treści kształcenia.
Systematyczna kontrola i ocena mobilizuje uczniów do pracy, a jednocześnie umożliwia wczesne wykrycie luk i braków w wiadomościach i umiejętnościach, a co za tym idzie szybkie ich usunięcie.

Sprawdzanie osiągnięć uczniów powinno odbywać się w różnorodnej formie.

Ocenianie ma na celu informowanie ucznia i jego rodziców (opiekunów) o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie. Motywuje ucznia do dalszej pracy i jednocześnie umożliwia udzielenie pomocy uczniowi w samodzielnym planowaniu jego rozwoju.

Po zakończeniu nauki matematyki w gimnazjum zakładamy, że uczeń powinien posiąść określone umiejętności i wiadomości. Rzetelna i obiektywna ocena umożliwia uczniowi osiągnięcie wszystkich wiadomości i umiejętności.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Wiesława Pazdyga
Publiczne Gimnazjum w Łochowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 145 gości

reklama