Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3263
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Edukacja morska uczniów klas młodszych

Edukacja morska obejmuje całość przedsięwzięć zmierzających do kształtowania świadomości morskiej społeczeństwa oraz wykorzystanie form styczności człowieka z morzem do kształtowania pożądanych osobowości.

Morze od wieków wabiło ludzi swoją tajemniczością, budziło grożę swoim ogromem i kojarzyło się z możliwością przezywania wielu przygód.

Spośród wielu definicji wychowania morskiego najbardziej korzystną okazała się definicja J.Malczewskiego, który uznał, że "przez wychowanie morskie dzieci i młodzieży należy rozumieć tę część procesu dydaktyczno-wychowawczego, która jest ukierunkowana na rozwijanie wiadomości i umiejętności z zakresu problematyki morskiej, na kształtowanie postawy gwarantującej właściwą aktywność w tworzeniu kultury materialnej i duchowej społeczeństwa oraz na zrozumieniu dorobku w tej dziedzinie.

Oświata szkolna ma za zadanie zapewnienie uczniom możliwości opanowania elementarnej wiedzy o morzu i jego problemach historycznych i współczesnych powiązaniach Polski z morzem a także do zorientowania w znaczeniu gospodarczym, kulturalnym i politycznym "eksploatacji mórz i oceanów."

Edukacja morska to niejednolita całość, lecz składowa wielu zadań edukacyjnych.

Celem jej nie jest wywołanie w człowieku zainteresowań i ukazanie orientacji w zakresie wiedzy o morzu.

Na kształtowanie osobowości ludzkiej a szczególnie młodzieży, znaczący wpływ ma bezpośredni kontakt z morzem.

Morze daje szansę przeżyć najwspanialszych i najgłębszych stanów psychicznych, estetycznych i intelektualnych.

Sprzyja to uczeniu się i poznawaniu świata, kształtowaniu patriotyzmu i ogólnoludzkiego braterstwa, szacunku dla ludzi i ich pracy, poczucia piękna i kultury.

Morze to teren ćwiczeń ciała i charakteru.

Nauczyciele klas młodszych powinni dążyć do tego, aby uczniowie zdobyli karty pływackie a szkoły mogłyby organizować szkolne i międzyszkolne turnieje marynistyczne i uczestniczyć w imprezach na szczeblu wojewódzkim.

Do realizacji edukacji morskiej w szkołach potrzebne są praktyczne zadania obejmujące przede wszystkim wzbogacenie wiedzy i umiejętności uczniów w treści marynistyczne, które trzeba umieścić w programach nauczania.

Powinno uświadomić się uczniom znaczenie mórz i oceanów oraz potrzebę ich ekologicznej ochrony.

Należy kształtować pozytywny stosunek do morza, umożliwić uczniom kontakt z morzem, wybrzeżem oraz stworzyć sytuację przeżycia wielkiej przygody pływając na jachtach i statkach.

Upowszechnianie tradycji obyczajów morskich i kształtowanie humanistycznej wartości kultury morskiej może być początkiem wdrażania uczniów klas młodszych do zainteresowania morzem.

W nowej reformie szkolnictwa tematyka morska nie powinna pojawiać się w szkole z okazji okolicznościowych świąt i uroczystości, ale z wielkim naciskiem wprowadzić do wszystkich programów szkół.

Wiadomości dotyczące morza i gospodarki, posiadane przez dzieci, młodzież a nawet dorosłych są małe.

Należy pamiętać, że dzięki gospodarce morskiej uczestniczymy w gospodarce światowej i dlatego nauczyciele powinni wpajać dzieciom wiedzę i kulturę morską.

Wioletta Urban


Zaświadczenie onlinenumer online: 70 gości

reklama