Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3319
rok szkolny
2005/2006

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Charakterystyka dziecka z dyskalkulią rozwojową i zasady pomocy takiemu dziecku

W polskiej szkole, w świadomości rodziców i nauczycieli na dobre zadomowił się problem dysleksji. Kiedy zapytamy co to jest dysleksja, większość z nas odpowie, że jest to zaburzenie objawiające się trudnościami w czytaniu i pisaniu, pomimo stosowania obowiązujących metod nauczania, przeciętnej inteligencji i sprzyjających warunków społeczno-kulturowych. Jest spowodowana zaburzeniami podstawowych funkcji percepcyjno-motorycznych.

Nauczyciele najczęściej potrafią już diagnozować dzieci z tymi zaburzeniami, wiedzą jak z nimi pracować i w jaki sposób pomóc im w pokonywaniu trudności. Znanymi pojęciami są również: dysortografia czyli specyficzne zaburzenie dotyczące umiejętności poprawnej pisowni, oraz dysgrafia - specyficzne i rozwojowe zaburzenia funkcji motorycznych oraz specyficzne trudności w pisaniu.

Mało osób ma natomiast świadomość, że problemowi dysleksji towarzyszy często dyskalkulia. Jest to zaburzenie rozpoznawane rzadko, a jeszcze rzadziej podejmowane są kroki pomagające uczniom przezwyciężyć takie trudności (nawet po ich rozpoznaniu), tak by umożliwić uczniowi jego dalszy rozwój i zapobiec urazom.

Dyskalkulia rozwojowa jest strukturalnym zaburzeniem zdolności matematycznych, mających swe źródło w genetycznych lub wrodzonych nieprawidłowościach tych części mózgu, które są bezpośrednim anatomiczno-fizjologicznym podłożem dojrzewania zdolności matematycznych zgodnie z ich wiekiem; jest zaburzeniem występującym bez jednoczesnego zaburzenia ogólnych funkcji umysłowych. Może być wrodzona lub nabyta w wyniku błędów dydaktycznych we wczesnym dzieciństwie. (Ladislav Kość)

Czynniki, które utrudniają uczenie się matematyki możemy podzielić na zewnętrzne i wewnętrzne.

Do zewnętrznych należą:

 • patologia rodziny
 • dysfunkcja rodziny
 • złe warunki bytowe i lokalne
 • brak umiejętności pomocy dziecku
 • częsta zmiana nauczyciela
 • wagary dziecka
 • zbyt liczne klasy
 • brak indywidualizacji nauczania
 • nieobowiązkowa zerówka
 • nieprawidłowo metodycznie podany materiał nauczania
 • brak motywacji
 • za wysokie ambicje rodziców.

  Natomiast wewnętrzne to:

 • mikrodefekty
 • istnienie dysleksji (utrudnia czytanie poleceń)
 • obniżenie percepcji słuchowej (przy tabliczce mnożenia)
 • obniżenie percepcji wzrokowej (spostrzeganie słuchowe)
 • niezdiagnozowane uszkodzenia wzroku i słuchu
 • uszkodzenia analizatorów
 • nieśmiałość, nadpobudliwość (ADHD)
 • przewlekłe choroby, branie leków, niewłaściwe odżywianie.

  Aby rozpoznać u dziecka problem dyskalkulii, a potem podjąć odpowiednie kroki, by mu pomóc proponuję najpierw zapoznać się z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tematu. Wyróżniamy następujące rodzaje zaburzeń całego poziomu zdolności matematycznych:

 • akalkulia - kompletny brak zdolności
 • oligokalkulia - relatywne zmniejszenie wszystkich cząstkowych zdolności matematycznych mniej więcej w jednakowym stopniu
 • parakalkulia - odrębna jakościowo zaburzenie zdolności matematycznych, pojawiające się w większości przypadków w związku z chorobą psychiczną
 • akalkulia wtórna - zaburzenia zdolności z równoczesną oligofrenią czy otępieniem.

  (...)


  REKLAMA

  Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

  Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
  i naciśnij > > >

  UWAGA:
  Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

  mgr Danuta Kocoń
  Szkoła Podstawowa w Stargardzie Szczecińskim


 • Zaświadczenie online  numer online: 160 gości

  reklama