Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3411
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przeciwdziałanie agresji - studium pracy z grupą, klasą

Klasa jest szerokim polem dla nauczyciela do podejmowania szeregu działań o różnym charakterze. Jak w każdej zwartej grupie pojawiają się problemy, zdarzają się porażki jak i można osiągać sukcesy. Jednym z nękających problemów, zarówno nauczycieli jak i rodziców jest coraz bardziej narastający problem agresji wśród uczniów. Jak temu przeciwdziałać, radzić w ewentualnych przypadkach ? Co jest potencjalną przyczyną pojawiania się tego rodzaju problemów ? Dlaczego tak nasilona agresja pojawia się już wśród dzieci w młodszym wieku szkolnym? Przygotowany przeze mnie materiał w dużej mierze pozwoli na uświadomienie sobie przyczyn powstawania agresji, jak również będzie podpowiedzią w jaki sposób powinien radzić sobie nauczyciel, aby zapobiegać powstawaniu niepożądanych zachowań wśród swoich wychowanków.

W myśl badań psychologicznych, mówiąc ogólnie o AGRESJI mamy na myśli zachowanie nastawione na wyrządzanie krzywdy innemu człowiekowi lub grupie poprzez zadawanie bólu, cierpienia lub przykrości.
Agresja w myśl tego stwierdzenia jest formą przemocy skierowaną wobec drugiej osoby.

Nauczyciel (opiekun) grupy uczniów, aby skutecznie przeciwdziałać objawom agresji powinien w pierwszym względzie dbać o wypracowanie z uczniami wspólnych pozytywnych relacji międzyludzkich w obszarze klasy, które przyczynią się do przeciwdziałania ewentualnym objawom przemocy.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Joanna Maławy
Szkoła Podstawowa w Strzelewie


Zaświadczenie onlinenumer online: 167 gości

reklama