Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3448
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Recenzja książek dla dzieci 6-letnich autorstwa Grażyny Koby

Książki dla dzieci 6-letnich, które wybrałam do pracy są autorstwa Grażyny Koby, wieloletniego nauczyciela przedszkola. Są one zalecane przez ministra do oświaty i wychowania, i wpisane do wykazu książek pomocniczych przeznaczonych dla oddziałów przedszkolnych i dzieci 6-letnich.

Treści w nich zawarte są zgodne z celami wychowania przedszkolnego ujętymi w Podstawie programowej.

Cały komplet książek dla 6-latka składa się z 5 zestawów, w których treści wzajemnie się uzupełniają i tworzą tematyczną całość.

Książka - "Poznajemy rysujemy cz.I"

Książka -"Poznajemy rysujemy cz.II"

Obie części zawierają treści dotyczące środowiska społeczno-przyrodniczego, które zostały powiązane z ćwiczeniami manualnymi. Proponowane zadania obejmują szeroką tematykę, z jaką dzieci zapoznają się od IX-XII w cz.I, a w cz.II od I-VI. Ćwiczenia wzbogacają wiedzę, przygotowują do pisania. Kontakt z nimi dostarczy dzieciom dużo wrażeń i przyjemności w wykonaniu zadania. Proponowane zadania wzbogacają słownictwo, uczą przyporządkowywania zdarzeń, rozwijają zainteresowania przyrodnicze, zachęcają do podejmowania czynności manualnych - kolorowanie, wycinanie. Ćwiczenia mają duże wartości poznawcze, rozwijają sprawności językowe, które powinno nabyć dziecko 6-letnie.

Książka - "Ja i liczby"

To zeszyt ćwiczeń zawierających zadania z zakresu kształtowania pojęć matematycznych. Różnorodność proponowanych zadań przez zabawę doskonali u dzieci umiejętności matematyczne (spostrzeganie, klasyfikowanie, przyporządkowywanie, porównywanie, wnioskowanie). Kształtują u dzieci wyobraźnię przestrzenną, pojęcie liczby naturalnej oraz pobudzają do logicznego myślenia, zachęcają do podejmowania prób pisania poznanych cyfr.

Książka -"Czytanka sześciolatka"

Pozycja przeznaczona jest do nauki czytania w kl."0". Ciekawie wyeksponowane litery, barwne ilustracje, zrozumiałe proste teksty to walory tej książki.

Książka - "Ja i litery"

Razem z czytanką tworzy całość zadaniowo-ćwiczeniową. Zadania zawarte w tej książce to ćwiczenia w czytaniu i pisaniu. Proponowane są różnego rodzaju zagadki, które w zabawny sposób pomagają dzieciom dokonywać analizę i syntezę słuchową, wzrokową oraz utrwalają poznane litery.

Autorka wykazała wiele pomysłowości w doborze i sposobie opracowania tematów. Proponowane ćwiczenia zaciekawiają małego odbiorcę, doskonale wpływają na proces uczenia się. 6-latek wiele się nauczy, usystematyzuje i utrwali wiadomości. Prawidłowe rozmieszczenie ćwiczeń, precyzyjny, zrozumiały słownik poleceń to główne zalety tej pozycji.

Plusem wyboru tych pozycji jest bardzo atrakcyjna cena, oraz oferta edukacyjna dla nauczycieli (materiały demonstracyjne, kasety z piosenkami, przewodnik), chociaż tych mogłoby być więcej.

Wszystkie propozycje są przemyślane pod względem celowości, zasad pedagogicznych, umiejętności i możliwości indywidualnych dziecka. Uwzględniają cechy rozwoju, tempo uczenia się, kreatywność, aktywność twórczą. Książki ułatwiają dziecku 6-letniemu adaptację szkolną.

Katarzyna Gasztkowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 167 gości

reklama