Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3449
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Realizacja programu "W świecie przedszkolaka"

W oddziale przedszkolnym realizowany jest program pt. "W świecie przedszkolaka" autorstwa Brygidy Łojewskiej.

Numer dopuszczenia DKW-4013-7/01.

Program ten zgodny jest z podstawą programową wychowania przedszkolnego zatwierdzoną przez MEN (Dz.U. Nr2/2000 - Rozporządzenie MEN z dnia 1.12.1999r.) uwzględniającą najnowsze dążenia reformy oświatowej w Polsce.

Program ten nie ma podziału na grupy wiekowe. Treści pogrupowane są na 4 poziomy różniące się stopniem trudności. Taki podział ułatwia pracę z dziećmi, gdyż możemy dowolnie dobierać treści dostosowując do możliwości dziecka. Uznano, że każde dziecko jest indywidualnością o różnym poziomie intelektualnym, sprawności manualnej, dostosowaniu społecznym. Jednym z zadań nauczyciela, pozwalającym mu osiągać jak najlepsze wyniki inspirujące go do działania, jest odkrycie i rozwinięcie wszystkich predyspozycji i zdolności poznawczych każdego dziecka na miarę jego możliwości. Pomóc mu w tym może podział na poziomy wg wzrastającego stopnia trudności. Nauczyciel więc może w sposób elastyczny dobrać takie treści, które będą odpowiadać poziomowi jego grupy, będą uwzględniały różnice indywidualne i potrzeby środowiskowe.

Nauczyciel realizuje zadania w ramach określonych obszarów edukacyjnych, a w ich ramach szczegółowe zadania edukacyjne. Zadania te możemy pogrupować w obszary edukacyjne i obszary tematyczne. Podstawa programowa obejmuje 4 główne obszary:

- odnajdywanie swego miejsca w grupie
- budowanie systemu wartości
- nabywanie umiejętności przez działanie
- poznanie i rozumienie świata.

Niniejszy program odpowiada potrzebom dzieci i służy realizacji zadań edukacyjnych.

Katarzyna Gasztkowska


Zaświadczenie onlinenumer online: 66 gości

reklama