Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3452
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przyczyny błędów graficznych

Przyczynami błędów graficznych i mało czytelnego pisma mogą być:

a) Brak odpowiednich wzorów pisma dla szkół. Wzory takie pozwoliłyby na przejście z uproszczonych kształtów liter, z którymi zapoznajemy dzieci w klasie I, na czytelne i płynne pismo, powstałe w wyniku swobodnej techniki pisania w klasie II i następnych.

b) Zła jakość materiałów pisarskich. Stalówki np. nie są dostatecznie elastyczne lub posiadają nieodpowiednie zakończenie (ostrze), co uniemożliwia uzyskanie dobrego poślizgu pióra po papierze, źle satynowany (gładzony) papier w zeszytach, za grube obsadki do stalówek używane przez dzieci, nieodpowiednia liniatura w zeszytach dla początkowego nauczania pisma.

c) Brak odpowiednich podręczników do nauki kaligrafii.

d) Zbyt małe zainteresowanie nauczycieli pismem uczniów, szczególnie od klasy II do V i to pod względem kształtu liter, łączenia, pochylenia itd., jak i techniki pisania piórem i atramentem. Nauczyciele coraz rzadziej kontrolują i oceniają pismo dzieci. Dbałość o graficzną stronę pisma ogranicza się do oceny jego staranności. W toku ćwiczeń nauczyciele nie zawsze dopingują dzieci do ładnego, poprawnego pisania, a analizując tekst pomijają jego stronę graficzną. Także pismo nauczycieli (na tablicy) nie zawsze bywa poprawne, wyraziste i w pełni estetyczne.

e) Wielokrotne korzystanie ze wzoru - pisanie po literze, po pół wyrazu.

f) Postawa przy pisaniu - nadmierne schylanie się nad pulpitem stolików, przekrzywianie tułowia w różne strony, lewa ręka nie przytrzymuje zeszytu.

g) Pośpiech, niewłaściwa praca uczniów - lekceważący stosunek do pisania, brak samokontroli i samooceny.

Elżbieta Jokiel


Zaświadczenie onlinenumer online: 174 gości

reklama