Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3453
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program wychowania przez muzykę: Szkolny Zespół Folklorystyczny - pieśni i tańce śląskie

"Program wychowania przez muzykę: Szkolny Zespół Folklorystyczny - pieśni i tańce śląskie" ma rozbudzić zainteresowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym muzyką ludową, kultywować, pielęgnować i rozpowszechniać dorobek kulturalny swojego regionu, rozwijać ich wrażliwość na muzykę, a tym samym mieć pozytywny wpływ na ogólne wychowanie przyszłego pokolenia.

(...)

Od pierwszych dni mojego pobytu na terenie gminy Ujazd fascynowała mnie muzyka ludowa tego regionu. Na początku byłam tylko uczestnikiem imprez folklorystycznych, a później włączyłam się w ich organizowanie. Przez lata poznawałam piękno dorobku kulturalnego tej Ziemi i postanowiłam dogłębnie go poznać. Na początku mojej pracy wychowawczo-dydaktycznej w szkole zauważyłam niechęć dzieci i młodzieży nie tylko do propagowania muzyki ludowej ale także jej słuchania. Postanowiłam znaleźć przyczynę tego typu zachowań. Po wielu latach kontaktów z młodymi ludźmi na tym terenie zrozumiałam, że powodem niechęci jest brak właściwej motywacji dzieci do poznawania i osłuchania się z tego rodzaju twórczością. Pomimo, że moje korzenie wywodzą się z innego regionu postanowiłam stworzyć program, który ułatwiłby przygotowanie młodego człowieka do odbioru kultury i uczestniczenia w jej tworzeniu, a tym samym kształcił właściwą postawę wobec własnej kultury i tożsamości narodowej.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Anita Weber


Zaświadczenie onlinenumer online: 216 gości

reklama