Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3599
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Rodzina a rozwój młodego człowieka

Każdy człowiek, czy to młody, czy dorosły, podejmuje w swoim życiu różne decyzje.
Młodzi ludzie bardzo często robią to pod wpływem innych, emocji czy różnych bodźców.
Wielu młodych ludzi nauczyło się ubierać zgodnie z modą, oglądać określone filmy, dorabiać czegoś, ale niestety nie nauczyły się myśleć, przewidywać konsekwencji swoich decyzji. Nie ukształtowały się w nich zasady moralne. W takich ludziach dominuje postawa konsumpcyjna, niezaspokojenie potrzeb ujawnia się frustracją lub agresją, czasem nawet przybiera formę przestępstwa czy samobójstwa.
Przyczyn takich zachowań należy doszukiwać się przede wszystkim we współczesnej rodzinie. Często słyszy się głosy rodziców obwiniające szkołę czy Kościół, za błędy popełnione przez ich dziecko. Prawda jednakże jest taka iż to rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym i socjalizującym.
Już w starożytności rozważano znaczenie rodziny. Arystoteles głosił, że w rodzinie jak w zwierciadle odbije się całe społeczeństwo. Uważa iż rodzina jest jednostką podstawową.
A. Monte twierdzi iż "społeczeństwo ludzkie składa się z rodzin, a nie jednostek, rodzina tworzy pomost między jednostką a społeczeństwem, przez rodzinę człowiek wchodzi do społeczeństwa".(1)
Tak więc obarczenie szkoły czy Kościoła za błędy młodych ludzi świadczy o niedojrzałości rodziców. Współczesne czasy wymuszają na dorosłych ciągłą pracę, "walkę" o lepszy byt często niestety kosztem rodziny i najbliższych, co jednak nie może być usprawiedliwieniem rodziców przed odpowiedzialnym, dojrzałym rodzicielstwem.
Psycholog M.Sherif "określa rodzinę jako grupę, która jest formacją społeczną i składa się z pewnej liczby jednostek pozostających pozostających w określonych pozycjach, rolach w stosunku do siebie i która ma własny system wartości oraz normy regulujące zachowanie jednostek jednostek sprawach ważnych dla grupy, a zatem rodzice i dzieci występują w określonych rolach i zajmują określone pozycje w strukturze wewnętrznej rodziny".(2)

Każda rodzina kieruje się własnym systemem wartości czy norm i powinny być one przepisami wskazującymi jak powinien zachować się członek danej społeczności czy danej grupy. Rola rodziny w przekazywaniu wartości swojemu potomstwu, norm, zwyczajów czy zasad moralnych jest pierwszoplanowa i najważniejsza.
"Od urodzenia aż do śmierci jednostka jest pod wpływem tego, co myślę, co cenię, do czego dążą, w co wierzą, co uznają za najważniejsze, według jakich zasad postępują rodzice i inni członkowie rodziny".(3) Bardzo ważną sprawą w rodzinie powinna być religia i zasady moralne. Niestety współcześnie często pomijane czy też uważane za staroświeckie. Teraźniejszy świat wmawia człowiekowi iż zasady moralne, religia, ograniczają, zniewalają, pozbawiają go wyboru. Głosi się hołd ciału, przyjemności, egoizmowi. Ludzi poddających się tym opiniom spotykamy później wśród ludzi zniewolonych różnymi nałogami, ludzi zaniedbujących swoje rodziny, ludzi niedojrzałych itp. Zasady moralne, dekalog nie ograniczają wolności ale ja ukazują.
To właśnie rodzina powinna wychowywać ku wolności a nie zniewoleniu, miłości do Boga, drugiego człowieka, powinna od najmłodszych lat wpajać normy społeczne. Rozwój osobowy człowieka dokonuje się przede wszystkim w rodzinie i przez rodzinę. To ona powinna być tym pierwszym przykładem dobra, miłości, życzliwości, wyciągniętej pomocnej dłoni po to aby młody człowiek rozwijał się dojrzale, ku innym ludziom, i nikt nigdy tego nie zastąpi.

"...Jeżeli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem waszej rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia".
Jan Paweł II - Zakopane - V pielgrzymka do Polski.

Przypisy:
1 - S.Kewula, J.Bręgiel, A.W.Janke "Pedagogika rodziny" Toruń 1998 s.14
2 - M.Ochmeński "Nadużywanie alkoholu przez ojców a sytuacja domowa i szkolna dzieci" Lublin 1993 s.83
3 - S.Kawuka, J.Bręgiel, A.W.Janke "Pedagogika rodziny" Toruń 1998 s.2

mgr Ilona Puchała


Zaświadczenie onlinenumer online: 130 gości

reklama