Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3690
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Decyzja o kształceniu dzieci (wybór poziomu wykształcenia)

Dziecko to inwestycja w kapitał ludzki rozumiany jako zasób wiedzy fachowej, doświadczenia i umiejętności oceniany z punktu widzenia stwarzanych możliwości uzyskiwania dochodów w przyszłości.

Z socjologicznego punktu widzenia każda rodzina pragnie wykształcić własne dzieci, z ekonomicznego punktu widzenia nie zawsze możliwe jest to do zrealizowania, ale zawsze przynosi wymierne korzyści.

Ważnym elementem kształcenia, czy w ogóle argumentem, który powinien za nim przemawiać jest to, że sprzyja ono poszerzaniu horyzontów dziecka oraz rozwojowi jego osobowości. Ponadto kształcenie wyzwala w ludziach innowacyjność, poddaje nowe pomysły pod rozwagę, zmienia rutynowe przyzwyczajenia, a także rozwija samodzielność i przedsiębiorczość.

Efektem zainwestowania w wykształcenie dziecka będzie osiągniecie przez nie statusu pracownika wykwalifikowanego w danej specjalności mierzone poziomem osiąganych dochodów, co potwierdza teoria kapitału ludzkiego zakładająca, że różnice w płacach są odbiciem różnic w wydajności poszczególnych robotników. Dlatego też zazwyczaj robotnicy wykwalifikowani czy o wyższej wydajności zarabiają więcej od pozostałych.

Przy założeniu, że wyższe wykształcenie wpływa korzystnie na wzrost wydajności, to uzyskiwany przez absolwentów tzw. dodatek płacowy rekompensuje wydatki poniesione przez rodziców na ukończenie studiów.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Monika Stryszawska


Zaświadczenie onlinenumer online: 76 gości

reklama