Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3741
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program kółka plastycznego klas I-III

Istotą zajęć plastycznych jest stymulowanie procesów wyobraźni, twórczego myślenia i działania plastycznego oraz kształtowanie postawy twórczej percepcji i ekspresji artystycznej.

Ekspresja plastyczna dziecka to wyrażanie wewnętrznych przeżyć dziecka, jego myśli i uczuć i doznań w języku plastyki. Percepcji i ekspresji plastycznej dziecka nie należy rozpatrywać w izolacji. Zarówno w wytwarzaniu dzieł sztuki plastycznej przez dziecko, jak i w ich odbiorze procesy percepcji i ekspresji tworzą nierozdzielną całość. Rozwój tych procesów prowadzi do ukształtowania postawy twórczej, czyli umiejętności intelektualnego i emocjonalnego odbioru dzieł sztuki i wyrażania własnych stanów psychicznych w języku plastyki oraz poszukiwaniu i wyborze kryteriów oceny wartości estetycznej wytworu plastycznego. Tak rozumiana postawa twórczej percepcji i ekspresji jest składnikiem kultury plastycznej jednostki.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agnieszka Łapińska
Szkoła Podstawowa w Uhowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 70 gości

reklama