Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3784
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Autorski program nauczania "Techniki multimedialne w pracy dziennikarskiej na lekcjach języka polskiego"

Motywacją do powstania tego programu stało się widoczne wśród młodzieży zainteresowanie pracą dziennikarza, a także formami wypowiedzi ustnych i pisemnych, którymi operują mass media.

Wielokrotnie na lekcjach języka polskiego poświęconych środkom masowego przekazu zauważyłam, że młodzież bardzo chętnie i czynnie włącza się w tę tematykę. Z dużym zaangażowaniem uczniowie przeprowadzają wywiady, projektują hasła reklamowe, a nawet piszą reportaże. Żyjemy w czasach ciągle rosnącego zapotrzebowania na informacje, a tym samym wzrasta prestiż i zainteresowanie społeczeństwa takimi zawodami jak dziennikarz, fotoreporter czy komentator radiowy lub telewizyjny. Obecnie programy edukacyjne języka polskiego dostarczają jedynie informacji o kulturze i pracy mass mediów, nie wyposażając jednak ucznia w odpowiednie narzędzia (oczywiście z powodu małej ilości godzin przeznaczonych na te zagadnienia).

Mam nadzieję, że program ten w dużej mierze ukierunkuje młodzież zaineresowaną tymi zagadnieniami, a jednocześnie sprawi, że lekcje języka polskiego staną się dla niektórych przygodą, a nawet wyzwaniem. Treści literackie i językowe będą realizowane w oparciu o podstawę programową.

Biorąc pod uwagę fakt, że nauczanie nowymi metodami jest łatwiejsze i efektywniejsze, należy podkreślić, że znacznym ułatwieniem w realizacji tego programu będą multimedia. Termin ten stał się bardzo modny od kilku lat i oznacza on połączenie różnych sposobów przekazywania informacji (video, grafika, dźwięk, animacje).

Mówiąc o multimediach, mam na myśli: techniki publicystyczno - wydawnicze, elektronikę komercyjną (zwaną także elektroniką powszechnego użytku np. telewizory, magnetowidy, kamery video, magnetofony, odtwarzacze CD) oraz komputer.

Sądzę, że oprócz doskonalenia umiejętności publicystyczno - dziennikarskich, które są nadrzędnym założeniem tego programu, zastosowanie technik multimedialnych ograniczy czas potrzebny na naukę, stworzy lepsze możliwości zrozumienia przekazywanych treści i da większe efekty podczas egzaminów gimnazjalnych.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

mgr Mirosława Marszałek
Gimnazjum Nr 1
w Konstantynowie Łódzkim


Zaświadczenie onlinenumer online: 58 gości

reklama