Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3802
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Katecheza rodziców i dzieci pierwszokomunijnych

Aby katecheza była w stanie rozwinąć całą skuteczność w misji ewangelizacyjnej Kościoła powszechnego, to w Kościele lokalnym, parafialnym pierwszorzędnego znaczenia musi nabrać katecheza dorosłych. Już w instrukcji katechetycznej z 1971 roku odnajdujemy ważne postulaty dotyczące katechezy rodziców. Kongregacja nakłada na duszpasterzy obowiązek prowadzenia katechezy dorosłych z uwzględnieniem ich rzeczywistych potrzeb w wymiarze życia osobowego, wspólnotowego, społecznego i kościelnego. obitniej poucza na ten temat Jan Paweł II w adhortacji Catechesi tradendae.

Papież domaga się katechezy ciągłej - to znaczy katechezy dzieci, młodzieży oraz ludzi dorosłych, żyjących w różnych stanach i zawodach - która pozostawałaby we wzajemnej łączności nie tylko czasowej, ale przede wszystkim tej wewnętrznej, treściowej, wzajemnie się wspierającej i uzupełniającej. Ponadto Jan Paweł II wzywa do prowadzenia stałej, a nie tylko okazjonalnej katechezy dorosłych, uznając ją jako "najznakomitszą formę katechezy". Ojciec Święty poucza: "Chodzi zaś o problem wielkiej wagi, jakim jest katecheza dorosłych. Jest to najznakomitsza forma katechezy, ponieważ zwraca się ona do osób wykonujących największe zadania i w ogóle zdolnych do życia według Orędzia Chrześcijańskiego i to z jego pełni" Wśród istotnych warunków skuteczności katechezy, przygotowującej dzieci do sakramentów pokuty i pojednania oraz Eucharystii, jest systematyczna współpraca środowiska szkoły, rodziny i parafii. Formy tej współpracy zależne są w dużej mierze od miejscowych tradycji warunków, a jednocześnie od zobowiązujących zaleceń Urzędu Nauczycielskiego Kościoła powszechnego i lokalnego. Fundamentalne znaczenie ma katecheza rodziców, których dzieci przygotowują się do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Do prowadzenia katechezy dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii świętej, zobowiązuje wyraźnie nauczanie Kościoła zawarte w Ogólnej instrukcji katechetycznej, wydanej przez Kongregację do Spraw Duchowieństwa w 1971 roku, oraz w Dyrektorium ogólnym o katechizacji wydanym przez tę Kongregację w 1997 roku, a także w Dyrektorium katechetycznym Kościoła katolickiego w Polsce, ogłoszonym w czerwcu 2001 roku. Odpowiedzialni za realizację misji katechetycznej Kościoła i uczestniczący w tym dziele na podstawie misji kanonicznej, jeśli chcą dochować wierności Kościołowi w tym posłannictwie, muszą podjąć, każdy we właściwym sobie zakresie, dzieło katechizacji rodziców dzieci pierwszokomunijnych.

W Dyrektorium ogólnym o katechizacji z 1997 roku czytamy: "Każdy ochrzczony, ponieważ jest powołany przez Boga do dojrzałości wiary, potrzebuje, a więc i ma prawo do odpowiedniej katechezy.
Jest więc pierwszorzędnym zadaniem Kościoła okazanie mu odpowiedniej i zadowalającej pomocy. "Katecheza dostosowana do różnego wieku jest istotnym wymaganiem, jakie staje przed wspólnotą chrześcijańską. Z jednej strony bowiem wiara uczestniczy w rozwoju osoby, a z drugiej każda faza życia jest wystawiona na wyzwanie nadania jej charakteru chrześcijańskiego i musi przede wszystkim utrwalać się przez coraz to nowe zadania powołania chrześcijańskiego

Za spadek religijności wśród dzieci i młodzieży rodzice obwiniają często instytucjonalnych katechetów. Katecheci zaś i duszpasterze winią rodziców. To wzajemne słowne przerzucanie winy nie rozwiązuje jednak problemu nieskuteczności nauki religii oraz katechezy dzieci i młodzieży. Często bowiem rodzice katoliccy pozbawieni własnej, stałej katechezy nie potrafią prowadzić właściwego dialogu katechetycznego ze swymi dziećmi i pozostają dalecy od Kościoła, obojętni na autentyczne życie w Kościele, a czasem nawet wrogo ustosunkowani do wiary i Kościoła. Oczywiste jest, że tacy rodzice w owocny sposób nie mogą przyczynić się do rozwoju wiary swoich dzieci czy wręcz uniemożliwiają wysiłek ich religijnego wychowania, podejmowany przez katechetów.

Prezentowany niżej program spotkań dla rodziców oraz dzieci I komunijnych został opracowany na bazie własnych doświadczeń i pracy mającej na celu przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu komunii św.

Program przeznaczony jest dla Rodziców i ich dzieci klasy II Szkoły Podstawowej nr 6, przygotowujących się do Spowiedzi św. i Pierwszej Komunii św. w parafii Chrystusa Króla w Brzegu Dolnym

Do napisania programu w dużej mierze skłoniło mnie wieloletnie osobiste doświadczenie katechetyczne, obserwacja obecnego środowiska lokalnego, przeprowadzona ankieta dla rodziców, rozmowy z rodzicami oraz kapłanami z Parafii Chrystusa Króla.

Uprzednio towarzyszyłam wraz z rodzicami w programie ewangelizacyjnym "Jezu jesteś moim Panem". Gdy ukończyłam Studia Nauk o Rodzinie dostrzegłam potrzebę utworzenia nowego Programu, tym razem mający na celu promocję, zadania i cele rodziny. Dołączyłam do tego w każdym scenariuszu spotkań krótka informację, lub nabożeństwo poświęcenia dewocjonaliów które otrzymują dzieci z racji przygotowania do Komunii Świętej.

Celem prezentowanych scenariuszy jest doprowadzenie dzieci do przyjęcia Jezusa do serca, ożywienie życia religijnego ich rodziców, oraz uświadomienie ich posłania jako rodziców do kształtowania swojej rodziny w świetle nauki katolickiej i pedagogiki współczesnej. Zadaniem opracowanych propozycji spotkań jest uświadomienie rodzicom ważności i ich roli jako budowniczych swojej rodziny, jako osób odpowiedzialnych przed Bogiem i społeczeństwem za całokształt rodziny; dzieci mają głębiej uzmysłowić sobie, że rodzina jest miejscem ich wzrastania, miłości i bezpieczeństwa.

Proponuję, aby w trakcie spotkań wykorzystywane były metody aktywizujące dla dzieci, świadectwa rodzin zrzeszonych we wspólnotach ewangelizacyjnych. W ten sposób przekazywane treści nie będą gołosłowne, a będą miały potwierdzenie w doświadczeniach życiowych innych ludzi.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

s. Ewa Burzało
Szkoła Podstawowa nr 6
w Brzegu Dolnym


Zaświadczenie onlinenumer online: 70 gości

reklama