Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3860
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Z legendą przez Polskę

Istotny wpływ na rozwój osobowości dziecka w młodszym wieku szkolnym ma stały kontakt z książką. Książka spełnia w życiu dziecka wiele funkcji, między innymi: poznawczą, wychowawczą i estetyczną. Dlatego też bardzo ważne znaczenie ma kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów niższych klas szkoły podstawowej przez właściwe wprowadzanie i opracowywanie lektury. W obecnych czasach zdominowanych przez telewizję i gry komputerowe czytanie jest coraz częściej zastępowane oglądaniem. Dziecko nie sięga po książki i wartościowe czasopisma, tylko spędza czas przed ekranem. Należy uświadomić, że czytanie jest przyjemnością, a nie tylko obowiązkiem. Należy wykorzystać naturalną ciekawość dziecka, jego skłonność do poszukiwania odpowiedzi na interesujące pytania i zgodnie z tym dobierać literaturę. Baśnie i legendy to ulubiona lektura dzieci w młodszym wieku szkolnym. Dlatego program ten może być kontynuacją programu "Godzina baśni" realizowanego przez dwa lata.

Program zawiera: cele edukacyjne ogólne i szczegółowe, treści kształcenia, procedury osiągania celów, jak również bloki tematyczne zawierające tematykę, tekst literacki, wiadomości i umiejętności oraz metody. Program zawiera również charakterystyką wybranych metod aktywizujących, ewaluację oraz przykładową ankietę i konkurs. Realizacja programu odbywa się w ramach zajęć dydaktyczno-wychowawczych z cyklu "Spotkanie z legendą" prowadzonych przez wychowawcę świetlicy dwa razy w miesiącu.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Barbara Banach
Zespół Szkół w Majdanie Starym


Zaświadczenie onlinenumer online: 120 gości

reklama