Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
3996
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Poznanie historii chleba "Od ziarenka do bochenka"

Mówiąc o uczeniu się, mamy na myśli zdobywanie wiadomości i nabywanie umiejętności, jednakże uczenie się ma miejsce wtedy i tylko wtedy, gdy dziecko jest czynne. Dlatego tak ważne są aktywne metody nauczania.
Jedną z nich jest metoda projektu.
Wymaga ona od nauczyciela i wychowanka dużego zaangażowania. Pozwala na stosowanie wielu metod aktywizujących pracę dzieci, które wpływają na osiągnięcie założonych celów. Wychowankowie są bardziej kreatywni i otwarci, uczą się pracować w grupie tworząc jednocześnie pozytywne relacje w grupie, które wpływają na efektywność podejmowanych działań.
Dzieci są zaangażowane w realizację przedsięwzięcia od planowania aż do ewaluacji. Ze względu na wiek dzieci działania będą prowadzone w niewielkich grupach pod nadzorem nauczyciela - jednak podstawą projektu są pomysły dzieci.
Właściwością tej formy pracy jest swoboda w działaniu i samodzielność dzieci. Projekt kończy się prezentacją artystyczną "Święto Chleba" przygotowaną w czasie realizacji projektu.

Poznanie historii chleba "Od ziarenka do bochenka" jest projektem, który będzie realizowany z grupą dzieci pięcioletnich i sześcioletnich, do realizacji, którego zostanie zaproszony pracownik piekarni, rodzice, dyrekcja przedszkola.
W czasie poznawania przez dzieci środowiska wiejskiego, zamierzam pobudzić u nich umiejętność współpracy, podejmowania decyzji, dokonywania własnych wyborów, planowania a także rozwinąć ich zainteresowania światem przyrody i otaczającej nas rzeczywistości społeczno-technicznej.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Beata Jaworska
Przedszkole Publiczne nr 15 im. J. Porazińskiej
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Zaświadczenie onlinenumer online: 96 gości

reklama