Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4017
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Znaczenie kącika książki w przedszkolu w przygotowaniu dziecka do roli czytelnika

Przed nauczycielem przedszkola stoi trudne zadanie rozwijania zainteresowań książką, a także przyzwyczajenie dzieci do właściwego z niej korzystania. Przekonanie, że książka "uczy, bawi i wychowuje" wywiera wpływ na kształtowanie czynnej postawy czytelniczej, a jednym ze sposobów jej kształtowania jest urządzenie w sali przedszkolnej "kącika książki".

Zorganizowanie "kącika książki" nie wymaga dużego nakładu pracy, jedynie wyszukania w sali miejsca odizolowanego od miejsc zabaw.

Aby kącik spełniał swoje zadanie, powinien być interesujący, pobudzać do działania, zaopatrzony we właściwe pozycje umieszczone tak, by dzieci miały do nich łatwy dostęp.

Istotnym zapleczem kącika książki jest biblioteka klasowa, w której powinny znaleźć się:
- pozycje znanych i lubianych autorów,
- nowości wydawnicze,
- wydawnictwa encyklopedyczne.

Kącik książki powinien stanowić miejsce uzewnętrznienia dziecięcej ekspresji i refleksji wywołanych treścią lektury. Wyrazem ich będą kukiełki, pacynki oraz prace plastyczne dzieci.

Irena Dudzińska pisze, że "dobrze dobrane książki, z ciekawymi, barwnymi ilustracjami wyzwalają chęć poznania ich treści. Dzieci zwracają się do nauczycielki z prośbą o przeczytanie książki, niektóre próbują je same czytać kolegom, inne szukają znanych wyrazów, liter i cieszą się ogromnie, jeżeli imię to uda".

Kącik książki oprócz wyzwalania samorzutnych zainteresowań, może i powinien być także miejscem pracy organizowanej przez nauczycielkę. Zwiększa to zainteresowanie dzieci książką, a jednocześnie pozwala na doskonalenie ich umiejętności w tej dziedzinie w sposób ciekawy i wszechstronnie rozwijający.

Urządzenie i wyposażenie kącika książki jest uzależnione od wieku przedszkolaków.

W grupie 3 i 4 latków zawiera od kilku do kilkunastu pozycji. Ze względu na fakt, że dzieci w tym przedziale wiekowym lubią oglądać te same książeczki, warto więc umieścić kilka egzemplarzy tej samej pozycji. Ułatwi to dzieciom kontakt słowny w czasie wymiany uwag na temat danej książki. Zadaniem nauczycielki jest wówczas podtrzymanie takiej rozmowy oraz zwrócenie uwagi na szczegóły, które umknęły uwadze małych czytelników.

W kąciku najmłodszych przedszkolaków powinny znajdować się egzemplarze z przewagą ilustracji nad tekstem. Ilustracja jest bowiem bardzo ważnym elementem ksiązki dla dzieci. Jej rola jest tym większa, im młodszy jest odbiorca.

Istotne jest oddziaływanie na dzieci ilustracji o dużym nacechowaniu emocjonalnym, wywołujące radość, komizm i współczucie. Pomagają one jednocześnie w kształtowaniu pojęć zła, dobra oraz postaw wobec nich.

Książki dla najmłodszych powinny mieć sztywne okładki i grube kartki, gdyż mała sprawność ruchowa i zmienność zainteresowań powoduje, że nieostrożnie i szybko odwracają kartki, a nawet wyrywają je sobie.

W starszych grupach wiekowych rola kącika ksiązki nabiera większego znaczenia. Dzieci orientują się już, że w książkach można znaleźć odpowiedzi na różne pytania, że oprócz ilustracji zawierają one ciekawy i często zabawny tekst.

Kącik ksiązki w grupie sześciolatków pełni ważną rolę w rozwijaniu umiejętności czytania. Dzieci nie tylko proszą nauczycielkę o przeczytanie, ale często samodzielnie próbują odszukać w tekście znaną literkę lub przeczytać łatwy wyraz.

Ze względu na wymienione funkcje kącika ksiązki można z całą pewnością stwierdzić, że jest to miejsce, gdzie dzieci uczą się nie tylko obcowania z literaturą, ale również doskonalą własne umiejętności w zakresie czytania.

Tworząc kącik ksiązki nauczycielka powinna pamiętać o tym, aby wybierać takie utwory literackie, które:
- wzbogacają doświadczenia życiowe dziecka, poszerzają jego wiedzę o człowieku, kraju ojczystym i świecie,
- kompensują braki i niedobory w osobowości dziecka,
- mają wysokie wartości artystyczne;
- budzą określone emocje i pogłębiają wewnętrzne przeżycia dziecka,
- są nasycone ogólnoludzkimi treściami humanistycznymi, kształtują miłość do kraju ojczystego, budzą szacunek do jego tradycji i kultury, uczą przyjaźni, koleżeństwa oraz miłości do ludzi i świata przyrody.

W dobie "panowania" telewizji, płyt CD i innych urządzeń najnowocześniejszej techniki oraz malejącej roli książki, warto by nauczycielka w przedszkolu "zaszczepiła" najmłodszym zainteresowanie książką.

Literatura:

 • H. Ratyńska - "Literatura dziecięca w przedszkolu"
 • I. Dudzińska - "Kącik książki wzbogaca naukę czytania"
 • E. Skoczylas - Krotla - "Rola współczesnego nauczyciela w przygotowaniu dziecka w wieku przedszkolnym do roli przyszłego czytelnika"

  Renata Sowula
  Miejskie Przedszkole Nr 4 w Częstochowie


 • Zaświadczenie online  numer online: 167 gości

  reklama