Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowo¶ci  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4150
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

"Metoda Dobrego Startu" - ułatwia pokonywanie trudności i osiąganie sukcesów na progu startu szkolnego

Pracując z dziećmi w wieku przedszkolnym nauczyciel musi stale poszukiwać efektywnych metod usprawniających funkcje percepcyjno - motoryczne odpowiedzialne za prawidłowy przebieg procesów czytania i pisania.

Jedną z ciekawszych metod skutecznie przygotowującą dzieci do podjęcia nauki szkolnej jest MDS - Metoda Dobrego Startu. Stosowanie tej metody trafnie uzupełnia inne metody. Moje doświadczenia w stosowaniu MDS w praktyce z dziećmi 6-letnimi wskazują na dużą przydatność w dostrzeganiu przypadków dzieci dyslektycznych i skuteczne eliminowanie powyższych zaburzeń.

W naszych przedszkolach mamy takich dzieci coraz więcej. Wiele sześciolatków mających za rok podjąć naukę szkolną wykazuje istnienie fragmentarycznych opóźnień rozwoju funkcji percepcyjno - motorycznych. Jeśli dzieci te nie zostaną objęte ćwiczeniami korekcyjnymi będą napotykały trudności w zakresie przyswajania umiejętności czytania i pisania.

MDS - M.Bogdanowicz wszechstronnie oddziałuje na rozwój funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowe, słuchowe, dotykowe, kinestetyczne) i motorycznych. Chciałabym zachęcić nauczycieli do pracy z wykorzystaniem MDS - "Od piosenki do literki". Wykorzystując powyższą metodę uczymy dzieci liter poprzez wielozmysłowe uczenie się. Dziecko słucha, śpiewa, dotyka, bada, wyobraża maluje, rysuje, lepi, modeluje własne ciało, pisze, wykonuje ćwiczenia ruchowe także relaksacyjne i ocenia.

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu przebiegają według następującego schematu:

I. Zajęcia wprowadzające:

 • ćwiczenia usprawniające orientację w schemacie ciała;
 • ćwiczenia orientacji w przestrzeni;
 • ćwiczenia rozwijające kompetencje językowe (poznawanie piosenki, która będzie towarzyszyła w dalszej części zajęć);

  II. Zajęcia właściwe:

 • ćwiczenia ruchowe (usprawniające motorykę dużą i małą, prowadzone w formie zabawy ruchowej nawiązującej do treści piosenki);
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo (dzieci śpiewając piosenkę, wystukują jej rytm dłońmi, pięściami, palcami, stopami z wykorzystaniem pomocy: woreczki, wstążki, szarfy, balony, instrumenty muzyczne, itp.;
 • ćwiczenia ruchowo - słuchowo - wzrokowe (dzieci uczą się kreślić wzór litery zgodnie z rytmem śpiewanej piosenki etapami:
 • Etap 1. Prezentacja i omówienie wzoru litery. Demonstracje sposobu kreślenia wzoru najpierw bez śpiewania piosenki, a następnie pisanie litery i śpiewanie piosenki.
 • Etap 2. Uczenie się polisensoryczne - wyklejanie, uzupełnianie wzorców liter materiałami o zróżnicowanej fakturze, np. plasteliną, bibułą, sznurowadłami, materiałem, gazetą. Dzieci śpiewając piosenkę wodzą palcem po wzorze. Tempo śpiewania piosenki powinno być dostosowane do możliwości ruchów ręki.
 • Etap 3. Odtwarzanie wzoru z uwzględnieniem zasady stopniowania trudności. Śpiewanie piosenki i odtwarzanie wzoru ręką w powietrzu, wystukiwanie rytmu piosenki na woreczkach, pisanie palcem na stole, stopą na podłodze, palcem na tacy z kaszą, węglem, kredą mazakiem, ołówkiem na dużych powierzchniach, a potem stopniowo na coraz mniejszych, a na koniec w liniaturze. Ważnym momentem wzmacniającym chęć dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach powinno być wybranie najpiękniejszej literki poprzez jej zaznaczenie i eksponowanie prac w widocznym miejscu, aby pochwalić dzieci za wysiłek i pracę.
 • III. Zajęcia końcowe:

 • krótkie ćwiczenia relaksacyjne, wyciszające, uspokajające;
 • ćwiczenia logopedyczne;

  MDS - uczy skutecznie poprzez zabawę, która zmniejsza wysiłek i ułatwia proces nauczania - uczenia się. Sprawia, że dziecko kształtnie i chętnie kreśli swoje pierwsze litery, odczuwa wielką radość z wykonywanej pracy. Metoda oddziałuje na wszystkie funkcje psychomotoryczne dziecka, rozwija jednocześnie kilka analizatorów. Pozwala trafić do wszystkich dzieci, przygotowując je skutecznie do podjęcia obowiązków szkolnych.

  Opracowano na podstawie:
  1. "Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem w wieku od 5 do 10 lat." M.Bogdanowicz
  2. "Metoda dobrego startu. Od piosenki do literki" M.Bogdanowicz, M.Barańska, E.Jakacka

  Anna Żaczek
  Szkoła Podstawowa im. Dawnych Słowian
  w Podebłociu


 • Za¶wiadczenie online  numer online: 94 go¶ci

  reklama