Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4225
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program zajęć koła matematycznego "Euromatematyk" dla klas IV-V szkoły podstawowej

Doświadczenia, które zebraliśmy nauczając przez wiele lat matematyki i pracując jednocześnie z uczniami na zajęciach kółka, skłoniły nas do opracowania programu pracy pozalekcyjnej ucznia odmiennego od dotychczas przeze nas spotykanych. Programu, który stanowiłby logiczną i spójną całość, a jednocześnie pozwalał na dużą swobodę w doborze realizowanej tematyki. Dlatego też jest to program bogaty w treści nauczania, dający możliwość stosowania różnorodnych metod i form pracy. Może on być wykorzystany w pracy z uczniem zdolnym, zainteresowanym matematyką, ale daje także prowadzącym możliwość pracy z uczniami, których chciałoby się zmotywować do pracy oraz zainteresować matematyką.

Na lekcjach przedmiotu trudno znaleźć wystarczającą ilość czasu by pokazać uczniom bogactwo matematyki, różnorodność jej zastosowań, podkreślić znaczenie w życiu codziennym oraz stworzyć dzieciom warunki do samodzielnego pokonywania trudności i osiągnięcia satysfakcji z twórczej i ambitnej pracy. Niniejszy program takie możliwości stwarza. Tematyka, którą obejmuje została podzielona na siedem odrębnych modułów różniących się znacznie treściami nauczania. Nauczyciel prowadzący kółko może swobodnie poruszać się między modułami, wybierając najbardziej interesującą go tematykę lub realizować moduły w całości. Może dobierać materiał stosownie do własnych zamierzeń, zdolności uczniów oraz ich zainteresowań.

Różnorodność metod i form pracy proponowanych w programie ma na celu rozbudzić zainteresowanie matematyką wśród szerokiego grona uczniów, jak również rozwijać ich uzdolnienia matematyczne. Program oferuje uczniom odmienne sposoby zdobywania i utrwalania wiedzy niż te, które są zazwyczaj stosowane na lekcjach. Zdecydowanie większy nacisk postawiony jest na aktywizowanie uczniów i stwarzanie takich sytuacji dydaktycznych, by uczeń mógł samodzielnie pokonywać trudności i odczuwać satysfakcję z osiągniętego sukcesu.

Program jest przewidziany do realizacji w klasie IV i V szkoły podstawowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Maria Goldmann
Eugeniusz Nowak


Zaświadczenie onlinenumer online: 164 gości

reklama