Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
424
rok szkolny
2003/2004

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Bibliografia - teatr w szkole

Jest to bibliografia specjalna rejestrująca druki dotyczące teatru w szkole. Zakres chronologiczny bibliografii został ograniczony do lat 1989 - 1999. Ograniczono również zasięg terytorialny i językowy. Spis bibliograficzny rejestruje tylko pozycje wydane na terenie Polski i w języku polskim. Nie ograniczono zasięgu autorskiego. Zasięg formalno-piśmienniczy obejmuje z punktu widzenia formy piśmienniczej druki zwarte. Materiał do bibliografii był czerpany z Przewodnika Bibliograficznego.

Kompozycja bibliografii została sporządzona w oparciu o normę: PN-76/N-01153 Kompozycja wydawnicza i typograficzna bibliografii specjalnych w układzie działowym lub systematycznym. Składają się na nią: wstęp, wykaz skrótów w opisie bibliograficznym, wykaz publikacji dotyczących teatru w szkole (zrąb główny); indeks autorski.

Wstęp informuje o kompozycji bibliografii, zakresie i zasięgu. Wykaz skrótów sporządzony został w oparciu o normę: PN-85/N-01158 Skróty wyrazów i wyrażeń w opisie bibliograficznym.

Zrąb główny składa się z 34 pozycji uporządkowanych w systemie działowym. Całość zebranego materiału została podzielona na dwa działy:
I. Drama
II. Formy teatralne

W obrębie każdego działu zastosowano szeregowanie alfabetyczne według haseł autorskich, a w przypadku braku autora według haseł tytułowych. Opis bibliograficzny książki sporządzony został w drugim stopniu szczegółowości w oparciu o normę: PN-82/N-01152/01 Opis bibliograficzny. Książki.

Uzupełnieniem zrębu głównego jest indeks autorski sporządzony w oparciu o normę: PN-73/N-01159 Indeksy do bibliografii. Indeks ten podaje w szeregu alfabetycznym nazwiska autorów oraz współpracowników (redaktorów, tłumaczy, opracowujących). W przypadku nazwiska złożonego, od drugiego członu sporządzono odsyłacz. Zastosowanie indeksu ułatwia dla zainteresowanego korzystanie z bibliografii.

Bibliografia ta przeznaczona jest szerokim kręgom odbiorców, interesujących się zagadnieniami teatru w szkole. Jest to bibliografia, która może zaspokoić potrzeby między innymi: nauczycieli, pedagogów szkolnych, wychowawców świetlic oraz osób interesujących się alternatywnymi metodami pracy z dziećmi i młodzieżą.

(...)


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Maria Ćwiklińska-Bukowska
Zespół Szkół w Cedrach Małych


Zaświadczenie onlinenumer online: 79 gości

reklama