Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4266
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program nauczania matematyki "Matematyczne więzi"

Program nauczania matematyki "Matematyczne więzi" przeznaczony jest dla II etapu edukacyjnego (klasy IV-VI) sześcioletniej szkoły podstawowej dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim realizujących naukę w szkole ogólnodostępnej.

Kształcenie specjalne jest integralną częścią systemu edukacji w Polsce. Ustawa o systemie oświaty zapewnia możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami edukacyjnymi. Wybór szkoły, do której ma uczęszczać dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego należy do rodzica. Coraz częściej, w przypadku dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim, rodzice decydują się na posłanie dziecka do szkoły masowej.
Inspiracją do stworzenia programu byli uczniowie o różnorakich możliwościach intelektualnych uczący się w jednej klasie. Koncepcja programu uwzględnia założenia pedagogiki specjalnej oraz doświadczenia własne, czyli dotychczasowe sukcesy i porażki w pracy z uczniami sprawnymi inaczej. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim wynikają z niedorozwoju takich procesów poznawczych jak: spostrzeganie, uwaga, pamięć, myślenie, orientacja społeczna. Dziecko dotknięte tym zaburzeniem rozwojowym nie potrafi opanować programu dostosowanego do uczniów z inteligencją przeciętną. Przede wszystkim występuje u niego defekt myślenia, głównie zaś operacji abstrahowania i uogólniania, co bardzo niekorzystnie wpływa na tworzenie i przyswajanie pojęć. Myślenie dzieci upośledzonych ma charakter konkretno-obrazowy i sytuacyjny. Ich uwaga charakteryzuje się słabą podzielnością, jest nietrwała i łatwo odwracalna. Podstawowym defektem jest utrudnione przejście od poznania zmysłowego do racjonalnego, od konkretu do abstrakcji.

Z myślą o tych właśnie uczniach budowany był program ukierunkowany na dziecko i jego specjalne potrzeby edukacyjne, zmierzający do tego aby doświadczenia niepełnospraw-nych były jak najbliższe doświadczeniom ich zdrowych rówieśników, sprzyjający tworzeniu się więzi społecznych w klasie.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

Krystyna Kołodziejska
Szkoła Podstawowa nr 3
w Bełchatowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 148 gości

reklama