Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4353
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

O współczesnych pomocach dydaktycznych do nauki języka rosyjskiego dla studentów-rusycystów (Metoda projektów jako część składowa podręcznika)

Jednym z podstawowych zagadnień w nauczaniu języka rosyjskiego jako języka obcego jest kwestia pomocy dydaktycznych, których celem powinno być przygotowanie uczących się do swobodnego komunikowania się w języku rosyjskim.

Każdy współczesny podręcznik do nauki języka obcego powinien spełniać następujące kryteria:
- zawierać problemowe teksty i zadania (podręcznik powinien rozwijać, pomagać poznać i zrozumieć zagadnienia z zakresu lingworealioznawstwa);
- w strukturze każdej lekcji łączyć się muszą prezentacja materiału i jego wykorzystanie w zadaniach językowych i komunikacyjnych. Zadania powinny mieć twórczy charakter;
- materiał należy prezentować zgodnie z zasadą "od zagadnień prostych do coraz bardziej skomplikowanych";
- na każdym etapie nauczania trzeba wprowadzać elementy testowania.

Pracując nad współczesnym podręcznikiem do nauki języka rosyjskiego trzeba zwrócić uwagę na fakt coraz szerszego zastosowania w dydaktyce języków obcych metody projektów.
Celem tej metody jest stworzenie uczącym się możliwości samodzielnego opanowywania wiedzy w procesie rozwiązywania praktycznych zadań i problemów, wymagających zintegrowanego wykorzystania wiadomości, pochodzących z różnych dziedzin. Podstawową i najważniejszą wartością tej metody jest podtrzymywanie i zwiększanie motywacji uczniów.

Projekty dzielą się na szereg grup w zależności od czasu i sposobu ich realizacji, charakteru koordynacji, liczby uczestników itd.
Projekty mogą znaleźć następujące zastosowanie w nauczaniu języków obcych:
- jako forma pracy poza salą lekcyjną;
- jako alternatywny sposób organizacji procesu nauczania;
- jako element zintegrowany z "tradycyjnym" systemem nauczania.

Najbardziej celowe w przypadku pomocy dydaktycznych dla studentów-rusycystów wydaje się wykorzystanie projektów grupowych i indywidualnych krótkoterminowych, mini-projektów, pozwalających na każdym etapie pracować nad powtórzeniem, utrwaleniem, a także sprawdzeniem stopnia opanowania danego materiału.

W naszym artykule podajemy kilka propozycji projektów. Wychodzimy jednak z założenia, że studenci sami powinni proponować tematy i sposoby realizacji projektów.

Publikacja w języku rosyjskim...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Agata Buchowiecka-Fudała
Maryna Czwalińska
Uniwersytet Warszawski


Zaświadczenie onlinenumer online: 139 gości

reklama