Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4437
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Program autorski wychowawczy "Ja a inni - funkcjonowanie w świecie społecznym"

"W wychowaniu chodzi o to,
ażeby człowiek stawał się coraz bardziej
człowiekiem (...), umiał być bardziej nie
tylko z drugim, ale i dla drugich"

Jan Paweł II (1980)

Przy opracowywaniu przedszkolnego programu wychowania wzięłam pod uwagę m. in. potrzeby dziecka, potrzeby środowiska przedszkolnego oraz potrzeby rodziców w zakresie wychowania. Wychowanie to proces długotrwały, a istotą jego jest wprowadzanie dziecka w świat pożądanych wartości, wartości moralnych pełniących rolę drogowskazów życiowych. Ukazując dziecku piękno, prawdę, uczciwość, przyjaźń, tolerancję, budząc poczucie przynależności do rodziny, pomagamy formować jego osobowość. Wiek przedszkolny stanowi najbardziej znaczący okres w życiu dziecka dla stymulacji jego rozwoju. Pierwszym etapem, a równocześnie miejscem, w którym rozpoczyna się proces wychowania jest dom rodzinny, kolejnym środowisko przedszkolne. To tutaj dziecko poszukuje wzorów, by potem kierować się nimi w dorosłym życiu, to tutaj szuka swojej tożsamości.

Przedszkole to instytucja wspomagająca i wspierająca rodziców lub opiekunów w wychowaniu ich dzieci, to pierwsze ogniwo edukacji wzajemnego współżycia w grupie rówieśniczej, to nauka relacji, zasad, ról jakie pełnią poszczególni członkowie małej społeczności. Kontakt dziecka z otoczeniem społecznym wyzwala w nim chęć do naśladownictwa i identyfikacji zachowań. Czynniki środowiskowe wpływają zarówno na to, w jaką moralność dziecko będzie wzrastało, jak i to, jak proces tego wzrastania będzie przebiegał.

Ważne zatem staje się, aby dziecko potrafiło odróżnić dobro od zła. Jasno określone normy postępowania oraz konsekwencja w ich respektowaniu wniosą w życie grupy ład, porządek, spokój, poczucie bezpieczeństwa, a jednocześnie dadzą dziecku swobodę działania.

Charakteryzująca dzieci w tym wieku naturalna aktywność, ciekawość, skłonność do naśladownictwa, wrażliwość emocjonalna to czynniki stwarzające korzystne warunki do osiągania zaplanowanych, pozytywnych efektów działań wychowawczych. Zaproponowany program oddziaływań wychowawczych będzie spełniał niewątpliwie swoją rolę jeżeli zarówno nauczyciel jak i dziecko będą podmiotami tego procesu. W pracy wychowawczej nauczyciel ukazuje najpiękniejsze ludzkie wartości i zachęca dzieci do dążenia ku nim.

Przejawem dojrzałości emocjonalno-społecznej jest taka dojrzałość dziecka, która warunkuje podporządkowanie jej osobistych pragnień i chęci wymaganiom szkolnym. Dziecko uczy się współżycia z rówieśnikami, panowania nad własnymi reakcjami uczuciowymi, zaczyna zdawać sobie sprawę z następstw swoich czynów. Wykazano, że postawy społeczne i zachowania utrwalone w wieku przedszkolnym utrzymują się z małymi zmianami w późniejszym życiu człowieka.

(...)

Pełna publikacja...


REKLAMA

Publikacja archiwalna do pobrania z serwera FTP.

Aby pobrać daną publikację wpisz jej numer:
i naciśnij > > >

UWAGA:
Numer ukazuje się w lewym górnym rogu okna danej publikacji.

Renata Kopek
Przedszkole Miejskie nr 44 w Sosnowcu


Zaświadczenie onlinenumer online: 50 gości

reklama