Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4446
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wychowanie przez sztukę i do sztuki w klasach 1-3

W pierwszych latach nauki szkolnej dziecko staje przed wieloma problemami do rozwiązania, ciągle przetwarza materiał, który przekazywany jest głównie w formie werbalnej. Metody te wypierają inne formy aktywności dziecka, zwłaszcza, że pobudzenie aktywności werbalnej nie ma w szkole charakteru twórczego i jest tylko jednym ze sposobów wyrażania ekspresji. Większość wiedzy, z jaką styka się dziecko w procesie kształcenia, ma dla niego formę abstrakcyjną, często są to dla niego zjawiska niezrozumiałe, ulotne i trudne do zapamiętania. Konsekwencją jest trudny do uchwycenia wpływ na kształtowanie osobowości małego człowieka. Według Fromma, to właśnie procesy edukacyjne powodują, że większość ludzi traci zdolność zachwytu, dziwienia się. Wychowanie przez sztukę daje możliwość zachowania i rozwinięcia wrodzonych dyspozycji dziecka. Angażując i integrując różne rodzaje aktywności dziecka, stwarza optymalne warunki rozwoju, jednocześnie chroniąc przed jednokierunkowością i jednostronnością oddziaływań. Celem moich działań edukacyjnych jest znalezienie jak najlepszej drogi dotarcia do potencjału drzemiącego w małych dzieciach, tworzenie środowiska stymulującego rzeczywisty wszechstronny rozwój. Intensyfikacja działań dydaktycznych przy uwzględnieniu i poszanowaniu praw rozwoju dziecka powinna być nakierowana na pełny rozwój małego człowieka. Bardzo ważną drogą do osiągnięcia tego celu jest wykorzystanie założeń wychowania estetycznego, w szczególności wychowania przez sztukę. Wychowanie przez sztukę jest tym rodzajem wychowania integralnego, które obejmuje całego człowieka, kształtuje jego osobowość i postawę wobec świata. Umożliwia interpretację swoich treści i uwewnętrznienie ich. Jednoczy proces kształcenia z procesem wychowania. Poprzez obcowanie ze sztuką dzieci uczą się jak odnaleźć, zobaczyć i uzmysłowić sobie to, co w niej niewidzialne, niedookreślone. Rzeczy niedopowiedziane, stają się dla nich wyzwaniem do poszukiwań własnych interpretacji. Sztuka przedstawia, pokazuje, interpretuje, dopełnia, ocenia i krytykuje, nazywa i kreuje rzeczywistość. Jest jednocześnie atrakcyjna, fascynująca i absorbująca nawet dla odbiorcy niedojrzałego, jakim jest dziecko. Pobudza wyobraźnie, dostarcza nowych bodźców, podsuwa wyobraźni nowe rozwiązania i połączenia, które dziecko może wykorzystać we własnych pracach. Poprzez własną ekspresję dzieci wyrażają siebie, uczą się jak bardzo pomocnym narzędziem w życiu człowieka może być umiejętność uzewnętrzniania emocji, określenie ich i przekazanie w różnych formach, próba interpretacji, rozmowa i wzajemna pomoc, wyrażanie radości i gniewu, żalu i szczęścia, wszystkiego co mieszka w naszym wnętrzu. Tworzone symbole poszerzają świat, wyobraźnie i wrażliwość. Rozwój postawy twórczej i otwartej jest jednym z podstawowych celów mojej koncepcji edukacyjnej. Ekspresja i percepcja to dwie ważne formy w procesie wychowania estetycznego. Każda z nich dostarcza innych informacji, bodźców, wiedzy i kształtuje inne procesy psychiczne, łączy się z różnymi formami działania. Wspólną ich cechą jest to, że mają duży wpływ na intensyfikację rozwoju i integrację osobowości.

(...)

Publikacja dostępna na naszej płycie CD
Płyta kompaktowa
serwisu Publikacje edukacyjne

mgr Agnieszka Bocianowicz
Szkoła Podstawowa nr 86 Stowarzyszenia Kultury i Edukacji
w Warszawie


Zaświadczenie onlinenumer online: 75 gości

reklama