Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4491
rok szkolny
2006/2007

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Język angielski wśród dwujęzycznych

W ostatnich latach licea czy oddziały dwujęzyczne stają się bardzo popularne. Uczniowie są często przyciągani do nich szansą opanowania języka angielskiego na bardzo wysokim poziomie oraz możliwością uzyskania dodatkowych punktów w procesie rekrutacyjnym na niektórych uczelniach. Z praktycznego punktu widzenia nie należy się temu dziwić. W obecnym świecie znajomość języka angielskiego jest nie tylko atutem ale także koniecznością. Zakładając, że losowo wybrany uczeń trafiając do oddziału dwujęzycznego nie trafia tam z przypadku ale jest to jego świadomie przemyślana decyzja będąca podstawą przyszłych wyborów, stoi on na drodze pełnej wyzwań językowych. Nie są to jednak wyzwania wyłącznie ucznia. Wręcz przeciwnie! Przygotowanie przeciętnego ucznia do matury dwujęzycznej z języka angielskiego to miesiące pracy własnej także nauczyciela. Od momentu wyrównania poziomu grupy oraz zindywidualizowania pracy z uczniem, nauczyciel ma obowiązek w taki sposób kierować procesem nauczania - uczenia się, by z miesiąca na miesiąc uczniowie byli bardziej pewni, że klasa lub szkoła, w której się znaleźli jest tą o której wcześniej myśleli, że będzie najtrafniejszym ich wyborem. Poziom matury dwujęzycznej z języka angielskiego, jak i z każdego innego języka obcego, jest bardzo wysoki. Zadania ze słuchu, teksty czytane oraz formy pisemne zupełnie odbiegają od tych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Przecież o to w tym chodzi. Trudno się zatem dziwić, że od decyzji wyboru klasy do pomyślnego zdania egzaminu dojrzałości na poziomie dwujęzycznym czyha na ucznia wiele chwil zwątpienia, zobojętnienia czy bezsilności. Najprostszym rozwiązaniem okazuje się rezygnacja z takiego profilu, zmiana klasy, przejście do innej szkoły. I tutaj właśnie ogromna rola nauczyciela; tego, który wspomaga proces uczenia się, wspiera w chwilach zwątpienia, dba o ciągłe doskonalenie wszystkich umiejętności słuchania, czytania, mówienia oraz pisania. Między innymi rolą takiego nauczyciela jest zachęcić do nauki tych niezmotywowanych lub zniechęconych uczniów, zmotywować do wytrwania we własnej decyzji i widzieć ciągły cel pełnej niewiadomych matury dwujęzycznej. Jest zatem rzeczą bardzo ważną by nauczyciel pracujący w oddziale dwujęzycznym nie ograniczał się jedynie do pracy lekcyjnej, poprawiania testów, prac pisemnych, przygotowywania się do zajęć. Praca z uczniami na poziomie dwujęzycznym zakłada samorealizację w przedmiocie oraz poświęcenie olbrzymiej ilości własnego wolnego czasu pracy z uczniami. Jeżeli nie ma się do czynienia z uczniami wybitnie zdolnymi, są to dodatkowe spotkania w szkole, godziny pracy z tekstami czytanymi i słuchanymi. Taki nauczyciel postrzegany będzie jako ten z powołania realizujące postawione przed nim cele i dążący do osiągnięcia sukcesu. Taki sukces to przede wszystkim dobrze zdana matura z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym przez grono swoich podopiecznych; jaka to satysfakcja! Taki sukces staje się także sukcesem nauczyciela, który zdaje sobie sprawę ze stopnia trudności wspomnianego egzaminu ale także z olbrzymiej ilości czasu poświęconego swoim uczniom.

To o czym piszę nie jest bynajmniej porównaniem nakładu pacy nauczycieli prowadzących zajęcia w oddziałach dwujęzycznych z nauczycielami, którzy przygotowują młodzież do matury na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. To tylko podkreślenie faktu, że ze względu na stopień trudności matury dwujęzycznej z języka angielskiego i zróżnicowany poziom znajomości tego języka wśród młodzieży pragnącej taki egzamin zdać, nauczyciel w sposób szczególny musi się zatroszczyć o to, by uczniowie, którzy chętnie rozpoczęli naukę w owym oddziale, równie chętnie a przede wszystkim pomyślnie ją zakończyli.

mgr Magdalena Gałecka
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Tarnowie


Zaświadczenie onlinenumer online: 96 gości

reklama