Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4499
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Przedszkole nr 6 uczy bezpiecznych zachowań

Współczesny świat, jego szybki rozwój cywilizacyjny stwarza większe i szybsze możliwości rozwoju młodego człowieka, ale niesie ze sobą również większe zagrożenia. Dlatego już od najmłodszych lat dziecko powinno uczyć się, jak zachowywać się w zabawie, w środowisku rodzinnym i rówieśniczym, aby jego rozwój i nauka przebiegały bezpiecznie i prawidłowo. Pamiętając o tym, Przedszkole Samorządowe nr 6 w Sandomierzu stawia sobie jako jedno z najważniejszych zadań w procesie dydaktyczno-wychowawczym zapewnienie zdrowia i prawidłowego rozwoju dzieciom, w tym bezpiecznego funkcjonowania w środowisku społecznym

Rozwój dzieci niesie za sobą wiele niebezpieczeństw. Dlatego konieczne jest wyposażenie dzieci w umiejętności przewidywania zagrożeń, unikania ich oraz radzenie sobie w trudnych sytuacjach. Dzieci w wieku przedszkolnym z racji specyficznych właściwości psychofizycznych szczególnie narażone jest na wypadki. Przyczynia się do tego słaba koncentracja uwagi, niski poziom myślenia przyczynowo-skutkowego, skłonność do nieprzemyślanych decyzji, słaba kontrola emocji, trudności w odróżnieniu realnego świata od fikcji.

Chcąc wyposażyć dzieci w niezbędny zasób wiedzy dotyczącej unikania zagrożeń, nauczycielki Beata Nowak i Wioletta Szaraniec opracowały i wdrożyły program dla dzieci 4 i 5 letnich, dotyczący bezpieczeństwa dzieci: na ulicy, w domu, w przedszkolu. W tym celu nauczycielki Przedszkola Samorządowego nr 6 w Sandomierzu podjęły ścisłą współpracę z Rejonową Komendą Policji w Sandomierzu oraz Stowarzyszeniem Bezpieczny Powiat Sandomierski, dzięki któremu w naszym przedszkolu od wielu lat funkcjonuje Miasteczko Komunikacyjne, w którym dzieci uczą się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym.

Nasze przedszkole cieszy się wsparciem Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Sandomierski od wielu lat, dzięki któremu w naszym przedszkolu funkcjonuje "Miasteczko Komunikacyjne". Dzieci w sposób bezpośredni mogą być uczone przez swoje nauczycielki podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz prawidłowego poruszania się w ruchu drogowym.

Dzieci przyswajają sobie zasady prawidłowego zachowania się na ulicy, na przejściu dla pieszych- przy zastosowaniu sygnalizatora świetlnego i bez sygnalizatora. Poznają wybrane znaki drogowe oraz numery alarmowe (pogotowia ratunkowego, policji, straży pożarnej). Wielką radość i zainteresowanie wzbudziły rowerki zakupione przez Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Sandomierski do Miasteczka Komunikacyjnego. W sposób praktyczny dzieci poruszając się po miasteczku komunikacyjnym uczą się jazdy na rowerkach z zachowaniem podstawowych zasad ruchu drogowego.

Uczą się ponadto odpowiednich zachowań w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych oraz bezpiecznego zachowania podczas zabaw na dworze (przed blokiem, nad wodą, w pobliżu tras komunikacyjnych) i w domu(zakaz zabawy zapałkami i urządzeniami elektrycznymi).

Niezwykle przydatne w wychowaniu i kształceniu małych obywateli w różnych sytuacjach stał się zorganizowany cykl spotkań z Policjantem, w których prezentowane były bloki tematyczne:
- Policjant przyjacielem dziecka (poznanie pracy policjanta, wyrabianie nawyku zaufania do policjanta i zwracania się w sytuacjach trudnych)
- Prawidłowe zachowanie się w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych (zasada ograniczonego zaufania do osób nieznanych)
- Bezpieczne poruszanie się po drogach (znajomość podstawowych zasad ruchu drogowego)
- Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw na świeżym powietrzu (np. zasady zachowania się przy spotkaniu z psem).

Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniach, wykazywały się podstawową znajomością zasad bezpieczeństwa i uczyły się nowych umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

W celu kształtowania i utrwalania tych umiejętności organizowane są różnorodne formy zajęć i zabaw, zajęć praktycznych, a także wycieczki oraz spektakle teatralne. W ten sposób każdy maluch może uczyć się poprzez zabawę. Zdobyte wiadomości dzieci zaprezentowały również przygotowując prace na konkurs plastyczny "Bezpieczny przedszkolak"

W 24 maju 2007r. nastąpił finał wiedzy podsumowujący realizację tego programu, w którym dzieci wykazały się przyswojonymi wiadomościami z zakresu bezpieczeństwa: w domu, na ulicy i w przedszkolu.

Na uroczystości tej gościliśmy: Pana Burmistrza, Naczelnika Wydziału Oświaty, Przedstawicieli Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Sandomierski i Policji oraz rodziców.

Beata Nowak
Wioletta Szaraniec


Zaświadczenie onlinenumer online: 331 gości

reklama