Publikacje edukacyjne
strona główna  archiwum  dziedziny  nowości  zasady  szukaj  pomoc  poczta  redakcja 
               

 

Publikacja nr
4593
rok szkolny
2007/2008

 
Archiwum publikacji
w serwisie Publikacje edukacyjne

Wykorzystanie gazet i czasopism w języku obcym na lekcjach

Na szczęście dla nas, nauczycieli języków obcych, znalezienie materiałów do wykorzystania na lekcjach nie stanowi obecnie problemu. Wydawnictwa oferują szeroką gamę podręczników na każdym poziomie zaawansowania oraz duży wybór materiałów uzupełniających. Nauczyciele mają także możliwość skorzystania z materiałów zamieszczonych na licznych stronach internetowych. Jednym z kolejnych źródeł ciekawych i motywujących materiałów do nauki języków jest prasa w języku obcym. Oto kilka powodów dlaczego warto wykorzystać gazety i czasopisma na lekcjach języków obcych:

 • łatwy dostęp - prasa obcojęzyczna jest obecnie dostępna w kioskach i księgarniach nawet mniejszych miast, możemy również zaopatrzyć się w nią podczas podróży czy poprosić o to znajomych. Co więcej, większość gazet i czasopism istnieje w wersji online.
 • niska cena - w porównaniu z podręcznikami czy innymi książkami do nauki języków obcych gazety i czasopisma nie obciążają za bardzo budżetu nauczyciela
 • aktualna tematyka, która zainteresuje uczniów i zwiększy ich motywację do nauki
 • różnorodność tematyki, możliwość wyboru tematów odpowiednich dla danej grupy
 • autentyczny język, bogactwo stylu
 • rozwijanie ogólnej wiedzy ucznia o świecie oraz o krajach danego obszaru językowego
 • źródło ilustracji
 • możliwość samodzielnego zaprojektowania ćwiczeń (co stanowi zaletę!). Możemy wybrać, np. jakie umiejętności językowe chcemy rozwijać
 • źródło materiałów dla grup, które z różnych powodów nie korzystają z podręcznika (np. seminaria, grupy konwersacyjne)

  Ćwiczenia oparte na materiałach z gazet i czasopism w języku obcym, które przedstawiam poniżej, były przeze mnie stosowane w nauczaniu języka angielskiego na wielu poziomach zaawansowania w różnych grupach wiekowych. Materiały zaczerpnięte zostały z dzienników i tygodników brytyjskich (np. The Guardian, The Independent, The Daily Mail, The Daily Mirror, The Sun), popularnych czasopism (np. Time, Newsweek) oraz tzw. prasy kobiecej (She, You, Glamour)
  Jednym z najbardziej oczywistych zastosowań prasy w języku obcym na lekcjach jest wykorzystanie ilustracji do ćwiczeń różnego typu i artykułów w celu rozwijania rozumienia tekstu, słownictwa i mówienia. Zainteresowanych wykorzystaniem ilustracji na lekcjach języka obcego odsyłam do NR 2 JOWS (str. 74), gdzie przedstawione zostały niektóre propozycje ćwiczeń w oparciu o ilustracje. Ćwiczenia proponowane poniżej oparte są na komiksach, ogłoszeniach drobnych, krzyżówkach, horoskopach, listach czytelników i artykułach.

  I. Komiksy

  1. Rozumienie tekstu

  Materiały: dłuższe komiksy
  Poziom: elementary - pre - intermediate
  Cel: rozumienie tekstu czytanego, mówienie, pisanie
  Uczniowie czytają tekst (obrazki ułatwiają jego zrozumienie) oraz odpowiadają na pytania nauczyciela, opisują ilustracje. Można również poprosić uczniów o dorysowanie i dopisanie kontynuacji komiksu.

  2. Dyskusja

  Materiały: komiksy, pojedyncze cartoons (żarty rysunkowe)
  Poziom: pre - intermediate - advanced
  Cel: mówienie
  Uczniowie czytają komiksy i odpowiadają na pytania dotyczące treści, analizują użyte środki stylistyczne (żart językowy, ironia), cele autora. Wiele takich komiksów dotyczy ciekawych czy kontrowersyjnych tematów (np. komentarz do aktualnej sytuacji politycznej czy społecznej) i może zapoczątkować ożywioną dyskusję w klasie. Komiksy i pojedyncze cartoons nadają się też świetnie do wprowadzenia tematu lekcji.

  3. Własna wersja komiksu - pisanie

  Materiały: komiksy z usuniętym tekstem
  Poziom: beginner - intermediate
  Cel: pisanie
  Uczniowie w parach lub grupach, po przeanalizowaniu historii przedstawionej na obrazkach, tworzą swoją własną wersję komiksu, (wpisując tekst w "dymki"). Wersje stworzone przez uczniów zostają następnie porównane z pracą innych grup/par i z oryginalnym tekstem.

  4. Gramatyka - mowa zależna

  Materiały: komiksy
  Poziom: pre - inetermediate - intermediate
  Cel: ćwiczenie mowy zależnej
  Uczniowie dokonują transformacji tekstu komiksu i zapisują go w mowie zależnej, stosując również tzw. reporting verbs (np. beg, apologise, threaten, itd). Ilustracje oraz zabawny tekst powiniem uczynić to niezbyt atrakcyjne ćwiczenie przyjemniejszym.

  II. Ogłoszenia drobne.

  1. Ogłoszenia o pracę - mówienie

  Materiały: ogłoszenia o pracę
  Poziom: intermediate - advanced
  Cel: mówienie
  Uczniowie zapoznają się z ogłoszeniami, objaśnione zostaje nowe słownictwo. Uczniowie sugerują pytania, jakie mogą paść w czasie rozmowy o pracę, nauczyciel zapisuje je na tablicy, tworząc schemat dialogu (job interview) W parach uczniowie odgrywają role pracodawcy i kandydata poszukującego pracy w oparciu o przeanalizowane wcześniej ogłoszenia

  2. Ogłoszenia o pracę - pisanie

  Materiały: jak wyżej
  Poziom: intermediate - advanced
  Cel: pisanie życiorysu, podania o pracę
  Po omówieniu teorii pisania CV i podania o pracę oraz po zapoznaniu się z modelami tych wypowiedzi pisemnych, uczniowie analizują ogłoszenia o pracę i piszą oba teksty oparte na treści ogłoszeń, wymyślając szczegóły wykształcenia, cech charakteru, umiejętności, doświadczenia, itd.

  3. Nieruchomości - mówienie, słownictwo

  Materiały: ogłoszenia drobne o kupnie/sprzedaży/wynajmie mieszkań/domów
  Poziom: pre - intermediate - advanced
  Cel: mówienie, słownictwo zw. z tematem
  Uczniowie analizują ogłoszenia oferujące nieruchomości, objaśnione zostaje nowe słownictwo. W parach uczniowie odgrywają role właściciela/agenta nieruchomości oraz kupującego/wynajmujacego. Schemat dialogu może zostać zapisany na tablicy, można też oprzeć rozmowę na dialogu z podręcznika.

  4. Reklamy towarów/usług - pisanie

  Materiały: reklamy produktów z katalogów wysyłkowych (np. meble, ubrania, artykuły wyposażenia wnętrz, itp) i usług (np. wakacji, usług remontowych, transportowych itp.)
  Poziom: intermediate - advanced
  Cel: pisanie listów formalnych - z pytaniem o informacje, reklamacje
  Uczniowie analizują reklamy towarów i usług i na ich podstawie w parach lub grupach piszą np. list z prośbą o informacje dotyczące usługi (np. remont domu) lub np. list z reklamacją do biura podróży w sprawie nieudanego urlopu.

  III. Krzyżówki - mówienie, słownictwo

  Materiały: rozwiązania krzyżówek (wypełnione hasła, puste krzyżówki)
  Poziom: advanced
  Cel: mówienie, słownictwo
  Uczniowie pracują w dwóch grupach. Każda grupa otrzymuje jedną rozwiązaną krzyżówkę. Zadaniem uczniów jest upewnienie się, że znają hasła z krzyżówki (mogą korzystać ze słownika lub pomocy nauczyciela), a następnie opisać drugiej grupie swoje hasła, które mają zostać odgadnięte i wpisane w odpowiednie pola na pustym blankiecie krzyżówki.

  IV. Horoskopy - czytanie, mówienie, pisanie

  Materiały: horoskopy z gazet i czasopism
  Poziom: pre - intermediate - upper - intermediate
  Cel: rozumienie tekstu, mówienie, pisanie, słownictwo
  Uczniowie zapoznają się z horoskopami dla swojego znaku zodiaku, przedstawiają je klasie, nauczyciel objaśnia nowe słownictwo. Następnie uczniowie mają za zadanie napisać np. list do przyjaciela /wpis do pamiętnika, w którym opisują tydzień swojego życia, kiedy spełniły się przewidywania zawarte w horoskopach.

  V. Listy czytelników

  Materiały: listy czytelników z prośbą o radę
  Poziom: pre - intermediate - upper - intermediate
  Cel: rozumienie tekstu czytanego, mówienie, pisanie
  Uczniowie w grupach/parach czytają listy z prośbą o radę oraz sugerują ustnie lub pisemnie (w formie odpowiedzi na listy) rozwiązania problemu czytelnika stosując odpowiednie struktury (udzielanie rad)

  VI Artykuły

  Artykuły o przeróżnej tematyce z gazet i czasopism w języku obcym są nieocenionym źródłem materiałów do wykorzystania w klasie w celu ćwiczenia rozumienia tekstu czytanego, wprowadzenia i utrwalenia słownictwa oraz mówienia.
  Istnieje parę kryteriów, które należy wziąć pod uwagę przed dokonaniem wyboru tekstów do wykorzystania:

 • poziom trudności - artykuły z prasy obcojęzycznej są przeznaczone dla rodzimych odbiorców , więc charakteryzują się odpowiednim poziomem zaawansowania języka, co utrudnia ich wykorzystanie w grupach o niższym poziomie. Należy więc uważnie dokonywać selekcji pod względem trudności języka, na niższych poziomach wykorzystując artykuły np. z tabloidów (prostszy język),czy przygotować glossaries (mini słowniczki), zawierające tłumaczenie trudniejszych słów.
 • tematyka - nauczyciele z reguły znają swoich uczniów na tyle, by dokonać trafnego wyboru tematów, które powinny ich zainteresować. Dobrze sprawdzają się tematy kontrowersyjne oraz bieżące wydarzenia na świecie, o których uczniowie będą już posiadali jakąś wiedzę z mediów.
 • długość artykułu - bardzo długie teksty mogą okazać się demotywujące, zwłaszcza dla młodszych uczniów (gimnazjum, liceum), dlatego warto je skracać i redagować.
 • ilustracje, tytuły - mogą zostać wykorzystane w ćwiczeniach wprowadzających w celu rozbudzenie zainteresowania uczniów tematem.
  Wykorzystując artykuły z prasy obcojęzycznej na lekcjach, oprócz ich przygotowania "technicznego" - wycięcie, skopiowanie (nie zapominajmy o podawaniu źródła materiałów!), nauczyciel musi również zaprojektować ćwiczenia oparte na wybranym materiale.Oto parę propozycji:

  1. Ćwiczenia na rozumienie tekstu czytanego:
  - prawda/fałsz
  - pytania do tekstu
  - objaśnienie i interpretacja sformułowań, zdań, fragmentów tekstu, intencji autora
  - podział artykułu na dwie części, uczniowie przygotowują ustne streszczenie dla partnera z pary
  - zakończenie zdań będących podsumowaniem głównych wątków tekstu

  2. Wprowadzenie i utrwalenie nowego słownictwa:

 • objaśnienie w języku obcym nowych słów przez nauczyciela (definicja, opis, przykład)
 • poszukiwanie słów w tekście do podanych definicji (dla ułatwienia można podać numer akapitu)
 • odgadywanie słów z kontekstu
 • łączenia podanych słów z definicjami
 • dialogi z zastosowaniem nowych słów opartych na treści tekstu (odgrywanie ról)
 • zredagowanie wpisu do pamiętnika z nowymi słowami opartego na treści tekstu

  3. Mówienie:

 • dyskusja na tematy poruszane w artykule
 • odgrywanie ról oparte na treści tekstów

  Wykorzystanie gazet i czasopism w języku obcym na lekcjach wymaga większego wkładu pracy ze strony nauczyciela, to prawda. Nagrodą jest satysfakcja płynąca z zainteresowania uczniów i ich zwiększonej motywacji do uczenia się języka obcego. Jest to również doskonała okazja dla samego nauczyciela do zdobywania i uaktualnienia swojej wiedzy na temat kultury krajów obcojęzycznych i samego języka obcego.

  Gabriela Czarnik


 • Zaświadczenie online  numer online: 26 gości

  reklama